LIGE NU:

Ulla Astman: Sundhedsudspil kan koste busruter i Nordjylland

Regeringens sundshedsudspil og planer om at nedlægge regionerne kan komme til at koste busruter i Nordjylland, mener regionen.

Hvis regeringens planer om en reform af sundhedsvæsenet og nedlæggelse af regionerne bliver stemt igennem efter et valg, kan det ende med at gå ud over de nordjyske buspassagerer. 

Med sundhedsreformen vil regeringen overdrage ansvaret for den regionale bustrafik og lokalbanerne til kommunerne. Frygten går på, at de regionale ruter, der går på tværs af flere kommuner kan være i fare. Da hver kommune naturligt nok er sig selv nærmest, kan forslaget medføre, at hensynet til borgerne i hele landsdelen og i yderområderne må vige for kommunernes økonomiske egeninteresse, frygter man i regionerne.

- Den regionale kørsel vil alt andet lige risikere at komme under pres, fordi kommunerne har forskellige interesser, og de færreste har den overordnede interesse i at skulle betaling for dækning langt fra egen kommunegrænse, siger regionsrådsformand Ulla Astman. 

Det mener Region Nordjylland, der nok ikke overraskende er meget skeptiske overfor regeringens planer. Hvert år kører 76 millioner passagerer med de regionale busser, mens omkring 12 millioner passagerer tager lokalplanerne.  

- Hvis en regional busrute for eksempel ender i en yderkommune, hvor der er færre passager end på resten af ruten, kan de øvrige kommuner i trafikselskabet nemlig have interesse i at forkorte ruten, så den ikke dækker yderområdet, men til gengæld bliver billigere for dem selv. Det kan give et dårligere tilbud for de mange danskere, som hver dag er afhængige af bussen for at komme til arbejde eller uddannelse, lyder det fra Danske Regioner. 

Flere trafik- og planlægningsforskere, som avisen Information har forelagt oplysningerne om den truende buslukning, bekræfter, at regionerne har noget at have deres frygt i.

Hanne Tanvig er seniorrådgiver og studieleder ved IGN, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet:

- Det her er dybt problematisk. Der er masser af mennesker, der er afhængige af de her busruter. Det bliver ikke sjovt at være landsbybo i en udkant af en enkelt kommune. Det vil tvinge folk over i privatbiler, og de mange mennesker, der ikke har råd til privatbiler, de vil blive tvunget til at flytte, siger Hanne Tanvig til Information. 

Region Nordjylland har endnu ikke lavet konkrete beregninger på, hvilke og hvor mange regionale busruter, der er er i fare, oplyser Ulla Astman.