LIGE NU:

Betænkelighed ved skifergas vokser

En enig socialdemokratisk gruppe i Frederikshavn kræver en VVM-redegørelse inden prøveboringer.

Stik mod Forvaltningens og Plan- og Miljøudvalgets indstilling, så går den socialdemokratiske byrådsgruppe i Frederikshavn nu ind for en VVM-redegørelse, inden byrådet giver tilladelse til prøveboringer efter skifergas.

- Vi skylder hinanden og miljøet i vores kommune at undersøge til bunds og få svar på ubekendte, inden vi som en af to forsøgskommuner i Danmark skal ligge landskab til efterforskning og evt. udvinding af skifergas, siger socialdemokraternes gruppeformand Birgit Stenbak Hansen til TV2/Nord.

Socialdemokraterne er specielt mistænkelige ved at Energistyrrelsen konkluderer, at borearbejdet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger grundvandet.

- I så stor en sag må usikkerheden komme borgerne og miljøet til gode. Vi skal tage den tid det tager med de undersøgelsesmuligheder, vi har - herunder en VVM redegørelse allerede nu, forklarer Birgit Hansen.

Hermed er der lagt op til debat om den mulige VVM redegørelse på onsdagens byrådsmøde. Både kommunens forvaltning og Plan og Miljøudvalget menner nemlig ikke, at der er behov for en VVM redegørelsen, inden prøveboringerne kan gå i gang.