Seneste nyt:

DN: Stop Skifergasboringer

Danmarks Naturfredningsforening vil have politikerne i Frederikshavn Kommune til at stoppe prøveboringerne efter skifergas i den nordjyske undergrund.

Naturfredningsforeningen sender i et åbent brev til byrådsmedlemmer en klar appel til dem om at stoppe prøveboringerne i Vendsyssel efter skifergas.

- Kommunerne er blevet pålagt et stort ansvar, for udvinding af skifergas skaber usikkerhed for vores grundvand og drikkevand, skriver Naturfredningsforeningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen.

I brevet til politikerne skriver Danmarks Naturfredningsforening blandt andet:

Danmarks Naturfredningsforening kan ikke støtte op om de licenser, der er givet til prøveboringer efter skifergas i Danmark, fordi det skaber lokale usikkerheder om forurening af grundvand og indebærer et stort vandforbrug tilsat kemikalier. Derudover mener Danmarks Naturfredningsforening ikke, at vi i Danmark skal bruge ressourcer på indvinding af endnu et fossilt brændstof, som regeringen har en målsætning om at udfase brugen af.

Vi appellerer derfor til jer om at stoppe op inden I giver de konkrete tilladelser til igangsættelse af prøveboringer, og lade usikkerhederne komme naturen og miljøet til gode. Der er behov for en diskussion med statslige myndigheder og ikke mindst Folketingets politikere om, hvordan den grønne omstilling skabes, og hvilken roller kommunerne skal spille.