04:02

Foto: Torben Lykke Larsen

1 af 2

Hjørring frygter gasboringer

Hjørring Kommune er hårdt presset på deres grundvand. Derfor frygter Ole Ørnbøl, formand for Teknisk Udvalg (Soc.dem.), at der vil komme boringer efter skifergas i hans kommune.

Det franske energiselskab Total undersøger lige nu, om der er gas i Vendsyssels undergrund. Hvis det er tilfældet er det planen, at der skal bores efter gas ca. ti steder nord for Limfjorden.

I Hjørring håber den ansvarlige for forsyningssikkerheden Ole Ørnbøl, at Hjørring Kommune slipper for boringer.

- Vi har i forvejen problemer med at have grundvand og dermed drikkevand nok, så jeg er ikke tryg ved situationen, fordi den metode man udvinder gas på kan skade grundvandet, siger Ole Ørnbøl.

Metoden Total vil anvende til at indvinde naturgas på hedder hydraulisk frakturering - eller bare fracking. Det går ud på, at gassen tvinges ud af de dybtliggende skiferlag ved hjælp af store mængder vand, kemikalier og sand. Total bedyrer, at sikkerhed bliver højt prioriteret.

Projektchef Henrik Nicolaisen, Total siger:

- Den måde vi vil lave en hydraulisk frakturering på i Danmark sikrer, at det bliver gjort på den bedste måde i verden overhovedet i dag. Vores prøveboring skal ikke bare vise om der findes gas i Vendsyssel, men også om den kan hentes op på en miljømæssig forsvarlig måde.

Ole Ørnbøl føler sig dog ikke forsikret af den grund. Han er parat til at gå langt for at forhindre gasboringer i Hjørring Kommune.

- Selv om Staten giver Total lov til at bore efter skifergas her i Hjørring, så tror jeg, at vi vil protestere vildt og inderligt, for at se om vi ikke kunne undgå det, siger Ole Ørnbøl.