Foto: Ib William Christensen

Ingeniør: Bekymringer for skifergasboring er overdrevet

Det er godt, at stort selskab står for prøveboringen i Nordjylland, siger ekspert i olie- og gasboringer.

Flere miljøorganisationer og borgere er utilfredse med, at byrådet i Frederikshavn onsdag stemte ja til at tillade en prøveboring efter skifergas i Nordjylland.

Men bekymringerne er i første omgang overdrevet, siger Søren Weiss Hartmann, Ingeniørforeningens ekspert i olie- og gasboringer.

Før en egentlig produktion af skifergas kan gå i gang, er der dog mange forhold, der skal afklares, siger han.

- Jeg er glad for, at det er et stort multinationalt selskab som det franske Total, der skal stå for boringen og ikke en mindre aktør. Total har den fornødne kapacitet og kan håndtere en sådan boring på forsvarlig vis, siger Søren Weiss Hartmann.

- Er der nogen, der skal bore, så skal det være et selskab som Total, Shell, Statoil eller andre af de store, siger Søren Weiss Hartmann, der udtaler sig på baggrund af 25 års erfaring med olie- og gasboringer.

Både Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening (DN) er imod boringen. Greenpeace mener, at den kan få "vidtrækkende konsekvenser for miljøet og klimaet" og deler DN's holdning om, at endnu et fossilt brændstof som skifergas ikke bør være en del af den fremtidige energipolitik i Danmark.

Søren Weiss Hartmann mener, at skifergas kan være et godt alternativ til olie og naturgas, men han er enig i, at produktion af skifergas vil påvirke miljøet, som alt anden industriel produktion.

- Men det samme kan siges om al anden energiproduktion. Også vindkraft, siger han.

Boringen i Nordjylland regner olie- og gaseksperten med vil vare nogle måneder.

- Når boringen er afsluttet, så vil hele området blive genoprettet, så der ikke efterlades ar i landskabet, siger han.

Hvis Total ønsker at indlede produktion af skifergas er det noget helt andet end end prøveboring og vil kræve nye tilladelser fra myndighederne.

- I det, at skiferen har en svagt forhøjet radioaktiv baggrundsstråling, kan deponering af det anvendte vand i forbindelse med udvinding af skifergassen, være en teknisk udfordring, men det er endnu ikke sikkert, at det bliver tilfældet, siger Søren Weiss Hartmann.

FAKTA: Hvad er skifergas

Der skal bores efter skifergas i Nordjylland. Men hvad er skifergas, og hvorfor skaber gassen stor debat?
\n
\n
\n

 • \n
 • Skifergas er en naturgas, som ikke findes i almindelige gasf\u00e6lder, men i stedet er oplagret langt nede i jorden i s\u00e5kaldte skiferformationer.
  <\/li>\n
 • Ved udvinding af skifergas er det n\u00f8dvendigt at bruge s\u00e5kaldt hydraulisk frakturering, der indeb\u00e6rer underjordiske spr\u00e6ngninger i skiferlagene og brug af kemikalier.
  <\/li>\n
 • Det har skabt stor lokal modstand i eksempelvis Frederikshavn Kommune, hvor byr\u00e5det onsdag stemte ja til pr\u00f8veboringer efter skifergas.
  <\/li>\n
 • If\u00f8lge det franske energiselskab Total, som formentlig skal udf\u00f8re de nordjyske boringer, er det dog muligt at beskytte grundvand og milj\u00f8 med borer\u00f8r og betonlag.
  <\/li>\n
 • En lignende ans\u00f8gning fra Total om at udvinde skifergas i Nordsj\u00e6lland ligger indtil videre i l\u00e6 af udviklingen i Frederikshavn.
  <\/li>\n
 • En egentlig udvinding af skifergas i Nordjylland ligger formentlig syv til otte \u00e5r ude i fremtiden.
  <\/li>\n
 • Den statsejede Nords\u00f8fonden indg\u00e5r med en ejerandel p\u00e5 20 procent i Totals skifergasprojekt.
  <\/li>\n<\/ul>
  \n
  \n
  \n
  \nKilde: Total, Frederikshavn Kommune, Danmarks Naturfredningsforening.
  \n
  \n
  \n\/ritzau\/