LIGE NU:

Minister vil se evaluering, før der udstedes nye skifergastilladelser

Minister ærgrer sig over missede indtægter fra skifergas, mens han er glad for. at Dybvad-borgere får klarhed over, at Total stopper boringen.

Lars Christian Lilleholt, der er klima-, energi- og forsyningsminister, kommer med følgende udmelding, efter Total og Nordsøfonden har tilbageleveret sin licens til at bore efter skifer i den nordjyske undergrund. 

- Jeg noterer mig, at Total har afleveret sin tilladelse. Det er ærgerligt for statskassen, som kunne have nydt godt af en ny indtægtskilde i en tid, hvor vi ser stærkt faldende indtægter fra Nordsøen. Omvendt er jeg glad for, at borgerne i Dybvad nu har fået klarhed over, at Total ikke vil fortsætte arbejdet i området, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt. 

Ministeren er ked af at gå glip af potentielle skiferindtægter og lægger fremtidige licenser på is indtil videre. 
Ministeren er ked af at gå glip af potentielle skiferindtægter og lægger fremtidige licenser på is indtil videre. 
Foto: Mette Kristensen

Baggrunden er, at der ikke er nok skifergas i den nordjyske undergrund ved Dybvad til, at det kan betale sig at indvinde den kommercielt. Det er konklusionen på efterforskningsboringen i Dybvad ved Vendsyssel, som blev gennemført i 2015.  Dermed er der sat et foreløbigt punktum for skifergas i Danmark.

Ministeren afventer evaluering    
Regeringen har videreført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas. Det var den daværende regering, der indførte stoppet 2012 for at sikre, at efterforskningen og indvindingen af skifergas kan ske sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt igangsætter nu en evaluering, hvor erfaringerne fra boringen i Nordjylland vil indgå.

- Jeg vil afvente evalueringens konklusion, før nye tilladelser kan komme på tale. Jeg ser dog stadig gerne, at selskaber investerer i efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark, både i Nordsøen og på land, så længe aktiviteterne kan ske sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Jeg synes ikke, vi skal fraskrive os fremtidige muligheder for efterforskning og indvinding af skifergas. Både af hensyn til Danmarks forsyningssikkerhed og med tanke på muligheden for indtægter fra en eventuel indvinding af skifergas i den danske undergrund, siger Lars Chr. Lilleholt.

Baggrund: