Kortet her afslører, at der er blevet kørt spildevandsslam ud på en mark i Vesthimmerlands Kommune, der ligger i et særligt drikkevandsfølsomt område. Foto: Torben Lykke Larsen Foto: Torben Lykke Larsen

08:40

De nordjyske kommuner kan ikke forhindre, at der bliver spredt spildevandsslam på følsomme områder med drikkevand.

1 af 2

Borgmester fortørnet: Kommuner kan ikke undgå slam

De nordjyske kommuner kan ikke sætte en stopper for transport af slam på tværs af kommunegrænser.

Otte ud af 11 nordjyske kommuner har besluttet, at de ikke vil have spredt spildevandsslam fra deres kommunale rensningsanlæg ud på deres særligt følsomme drikkevandsområder. Men beslutningen er uden virkning. De kan nemlig ikke forhindre, at slam fra andre kommuner bliver importeret af landmændene.

Den konservative borgmester i Vesthimmerlands Kommune Knud Kristensen  føler sig underløbet af Staten. Hans kommune har vedtaget, at den ikke vil have spildevandsslam fra rensningsanlæg kørt ud på deres drikkevandsområder, men det er alligevel sket.

Det kommer bag på mig, for jeg troede, at når vi har lavet en beslutning om at vi ikke vil have slammet kørt ud lige der, så sker det heller ikke.

TV2 NORD har fundet et friskt eksempel nær Aalestrup, hvor en lokal landmand har spredt slam fra Viborg på sin mark som gødning. Og det er han i sin gode ret til at gøre, også selv om det er på et særligt følsomt drikkevandsområde.

- Det kommer bag på mig, for jeg troede, at når vi har lavet en beslutning om at vi ikke vil have slammet kørt ud lige der, så sker det heller ikke, siger Knud Kristensen.

Det er Miljøstyrelsen der har afgjort, at kommunerne kun kan bestemme, hvor deres eget spildevandsslam bliver anvendt. Slam fra andre kommuner er at betragte som en handelsvare, som landmænd skal have samme mulighed for at anvende. Derfor kan spildevandsslam frit krydse kommunegrænser på trods af de enkelte  kommuners beslutninger.

- Jeg synes, at det ikke er i orden, at vi lokalt forsøger at beskytte vores drikkevand, og så kommer Staten og siger, at det skal vi nok bestemme. Det må Miljøministeren komme til at svare på, siger borgmester Knud Kristensen.