01:16

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (Venstre) afviser problemer med slam.

Der er stort set ingen kommunal kontrol af hvor slammet fra rensningsanlæg i Jammerbugt Kommune ender. Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Minister afviser problemer med slam

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (Venstre) afviser problemer med slam.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser blankt, at der skulle være problemer med det spildevandsslam, som landmænd spreder på marker.

- Hvis slam overholder de grænseværdier, det skal, så skal det spredes hvor, der er lov for det, siger ministeren.

Han afviser samtidig, at det er et problem, at eksempelvis Aalborg og Hjørring Kommuner er bange for at tungmetaller på den måde ryger direkte ned i drikkevandet. Og den kommunale nervøsitet gør ikke indtryk på ministeren.

- Nej, det gør det ikke. Vi har helt klare regler for hvordan grænseværdier skal være for den slags, og man kan ikke bygge sin politik på nervøsitet, den bygger man på faktum.  Og faktum er, at hvis spildevandsslam overholder de grænseværdier, det skal, så kan det spredes, lyder det fra ministeren. 

TV2 Nord har interviewet miljø- og fødevareministeren på baggrund af tv-indslag i går, hvor det kom frem, at slam fra rensningsanlæg bliver kørt ud på drikkevandsområder i blandt andet Vesthimmerlands Kommune.

Slammet er blevet spredt, selv om Vesthimmerlands Kommune er en af de otte ud af de 11 nordjyske kommune har besluttet, at det ikke må ske i kommunen.

Kommunerne har således ikke har mulighed for selv at beskytte sine drikkevandsområdet, fordi lovgivningen forhindrer myndighederne i at kontrollere, hvor slammet bliver kørt ud. 

Det vil sige, at slam med tungmetaller risikerer at ende i drikkevandet.

Men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fastslår, at han har tiltro til sin myndighed på området, Miljøstyrelsen, som han betragter som meget professionelle i forhold til at håndtere problemstillingen, og når styrelsen vurderer, at der er de regler, der skal være for at håndtere spildevandsslam ved udbringning, så bakker han op om det.

Var det ikke rimeligt, at hver enkelt kommune fik lov at afgøre det?

- Nej, vi har en miljøpolitik i Danmark, vi har ikke 98 miljøpolitikker alt efter hvordan kommunerne måtte ønske at agere,  og derfor er det væsentligt at holde fast i,  at hvis der er grænseværdier, der er overholdt i forhold til udbringelse af slam, så  er der mulighed for at udbringe det, fastslår ministeren.