LIGE NU:

Slamforskere arbejder på plan B

Af frygt for at det på sigt vil vise sig, at spildevandsslam – menneskeafføring -forurener grundvandet, er flere kommunalt-ejede spildevandsselskaber gået med i et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der skal stoppe udbringning af slam - efter et bestemt gødningsstof er trukket ud af det.

Hvordan får man genindvundet mest muligt af fosforen i spildevandsslam? En opgave som et forskerhold på Aalborg Universitet har sat sig for at løse.

- Vi vil gerne have omdannet fosforen til et gødningsprodukt, som vi slipper for at sprede ud på markerne, siger lektor Morten Lykkegaard Christensen fra Institut for Kemi og Bioteknologi på Aalborg Universitet.

Frederikshavn Spildevand A/S er et af flere kommunalt ejede selskaber i Jylland, som har valgt at støtte forskningsprojektet. Af en eneste grund.

- Der er så usikkerhed om hvad det egentlig indebærer at udbringe spildevandsslam på landbrugsjorde, så hvis det fremover bliver forbudt, har vi en plan B, siger René Hansen, der forsyningschef hos Frederikshavn Spildevand A/S.

Plan B indebærer, at slammet så skal køres på forbrændingsanlæg, men altså først efter fosforen er trukket ud af det. For gødningsstoffet kan blive en knap ressource i takt med at fosforminer verden over bliver udtømte.

- Vi importerer fosfor i stor stil, men hvis vi i stedet kan udnytte al fosforen fra spildevandsslammet, så kan vi udnytte 20-25 procent af det vi har, siger lektor Morten Lykkegaard Christensen.  

Forskerne på Aalborg Universitet håber inden år 2020, at have nået deres mål om at kunne indvinde op mod 80 procent af fosforen i spildevandsslammet.