02:25

Brønderslev Kommune brænder al sin spildevandsslam for at undgå, at den bliver spredt ud på landbrugsjorden. Derfor er de trætte af, at de fleste nabokommuner eksporterer tonsvis af slam ind over kommunegrænsen.

Urimeligt meget slam kommer til Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune vil gerne undgå spildevandsslam på kommunens drikkevandsområder, og det betaler vandforbrugerne penge for. Alligevel vælter slammet ind over kommunegrænserne fra andre kommunerne. Det vil Brønderslev Kommune have stoppet.

Alt den slam, som borgerne i Brønderslev Kommune efterlader, bliver sendt til Hjørring, hvor det bliver brændt. Den trafik koster hvert år forbrugerne i Brønderslev Kommune en ekstra regning på 600.000 kroner. Ifølge byrådet er det en rimelig pris for at passe på drikkevandet.

- Vi vil hellere betale prisen i stedet for at tage de chancer, der er forbundet med at vi udspreder slam fra mennesker, siger Karsten Frederiksen (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Alligevel kan kommunen ikke stoppe trafikken af slam fra andre kommuner. Den kommer fortsat ind over kommunegrænsen til Brønderslev.

- Jeg kan ikke huske, hvor mange tusinde tons det er, men det er faktisk rigtige meget, vi modtager. Jeg synes det er helt urimeligt, at vi brænder vores slam, men så modtager vi så fra andre kommuner, siger udvalgsformanden.