Foto: Benny Rytter

Politikens ubehag ved provinsen er ganske gensidig

Københavneravis frygter, provinsen bliver upopulær, hvis offentlige jobs flyttes hertil. Jamendog, lyder det frygtsomt fra provinsen.

Politiken, et lokalt dagblad for, med og ikke mindst af københavnere, advarede forleden på lederplads mod at flytte arbejdspladser ud af København. Jo, fordi udflytning af statslige arbejdspladser blandt københavnerne kan ”vække et større ubehag ved provinsen, end de måtte have i forvejen”.

Nu kan det sådan set være lidt ligemeget, hvad Politiken mener. Efter samme dagblad med store bogstaver kundgjorde, at Femern-forbindelsen havde den store fordel, at den ville gøre Danmark landfast med Tyskland, er det vist ikke mange fra Nordjylland til Sønderjylland (En landsdel, der gennem en længere årrække har været meget landfast med Tyskland, red), der har taget synderlig notits af, hvad Politiken har på hjerte, når det gælder jysk-fynske forhold.

Men ubehag? Kan man virkelig gå rundt og føle ubehag over provinsen? Hvorfra ved Politiken, hvad der får ubehaget frem i en københavner? Set herfra er ubehag noget man føler, når man har influenza eller spist rigeligt med grønlangkål.

Må vi anbefale, at Politiken fremover behandler problematikken i satirespalten, under kategorien selvironi. Det kunne muligvis fjerne en del af det ubehag, mange provinsere måtte have ved Politiken, hvis avisens lederskribent viste sig i besiddelse af evnen til at grine af sig selv. Der er god grund til det. Igen.