Foto: TV2

Staten flytter 513 arbejdspladser til Nordjylland

513 statslige arbejdspladser får i fremtiden adresse i Nordjylland.

Nu kommer de lovede statslige arbejdspladser til Nordjylland. I alt flytter regeringen 513 arbejdspladser til Nordjylland. Arbejdspladserne bliver spredt ud mellem Hjørring, Aalborg og Brønderslev kommuner.

På et pressemøde torsdag præsenterede regeringen planen for udflytning af arbejdspladser væk fra København.

I alt er der flyttet 4200 arbejdspladser væk fra region Hovedstaden. Af dem rykkes 513 som sagt til Nordjylland.

I Hjørring kommune skal Statens Administration ligge og her kommer der til at blive 226 arbejdspladser. Hjørring kommune skal også huse dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, i alt 31 arbejdspladser. I alt får Hjørring kommune 257 nye statslige arbejdspladser.

Aalborg Kommune får man tildelt 219 arbejdspladser. Geodatastyrelsen skal have adresse i Aalborg og her bliver 97 arbejdspladser. SKAT får en afdeling i Aalborg, hvor 60 medarbejdere skal placeres. Dele af Ankestyrelsen skal også placeres i Aalborg, hvor der bliver 50 medarbejdere. Endeligt bliver 13 ansatte beskæftiget med søopmåling af forsvarets skibe.

En overraskelse er Brønderslev kommune, der modtager dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Her kommer der 37 arbejdspladser med.

I alt 400 millioner kroner er afsat til at sætte udflytningen i søen.