Nørlev strand: Sommerhuset klarede natten

Christian Hartmanns sommerhus i Nørlev overlevede natten på trods af høj vandstand. Han kæmper videre for at få ændret stormflodloven.

Mandag var sommerhusejer i Nørlev Christian Hartmann noget nervøs. Hans sommerhus har siden stormen Egon været truet, da stormen tog så meget af klitten, at sommerhuset er ved at falde ned fra kanten. Mandag var vandstanden så høj, at Christian Hartmann havde mistet håbet og troede sommerhuset ville forsvinde.

- Heldigvis fald vandstanden kraftigt senere på aftenen, så huset står stadig, siger han

Efter stormen Egon fik Christian Hartmann lavet en understøtning af den del af sommerhuset, der hænger ud fra klitten. Det var dens holdbarhed, han var nervøs på.

- Indtil videre står det stadig med hjælp fra understøtningen, og det vil det også blive ved med, medmindre vandet graver videre ind i klitten, så har vi et problem, siger Christian Hartmann og fortsætter:

- Hvis det sker, er jeg tvunget til at rive mit sommerhus ned, og det vil jeg ikke. Politikkerne skal ikke slippe med den nemme løsning. Stormflodsloven skal ændres, så sommerhuse ved kysten også tæller med - og det skal være med tilbagevirkende kraft.

Hvis det sker, er jeg tvunget til at rive mit sommerhus ned.

Det enorme pres fra vandet har skubbet de halmballer, som sommerhusejerne havde sat op som midlertidig kystsikring. Halmballerne er stadig intakte, og de vil i løbet af dagen blive flyttet på plads, så de igen er med til at sikre.

- Nu skal vi arbejde videre på hårdkystsikring. På søndag holder vi et møde i Skallerup Klit for at finde ud af, hvad vi gør, siger Christian Hartmann.