Budgetforlig på plads i Thisted Kommune

Søndag aften kom forliget om Thisted Kommunes budget for 2016 på plads. Arbejdsmarked og styrkelse af kommunens kerneydelser er i fokus.

Det var en nærmest enig kommunalbestyrelse, der søndag aften indgik forlig om Thisted Kommunes budget for 2016. 26 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer stemte for budgettet, og kun enhedslisten stod udenfor.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Thisted Kommune skal budgettet for 2016 fastholde og understøtte bæredygtig udvikling i kommunen.

- Vi har lagt vægt på at skabe tryghed og ro om de grundlæggende rammevilkår for kommunens borgere og erhvervsliv, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Budgetforliget sigter især mod at styrke mulighederne for vækst i kommunen. Det vil kommunen gøre ved at forøge indsatsen overfor arbejdsmarkedet, blandt andet igennem opkvalificering af arbejdsstyrken i kommunen.

Læs hele budgetforliget for Thisted Kommune her

Ydermere får dagtilbuddende ikommunen afsat ekstra penge, så kvaliteten kan styrkes. Og skolerne i kommunen går fri af de besparelser, der er aftalt i forliget.

Det er blandt andet på biblioteksområdet, der skal spares. Ligesom der også sker en væsentlig reduktion i forsørgelses udgifterne i kommunen.