LIGE NU:

Der skal uddannes flere sygeplejersker i Thisted

UCN kan fremover optage yderligere 10 studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Thisted. De ekstra pladser er kommet i hus, fordi der er stor mangel på sygeplejersker i Thy/Mors.

UCN i Thisted har hidtil haft 26 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen, men der kommer flere studiekammerater til. Med godkendelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan 36 nu tage plads, når det nye hold sygeplejestuderende starter efter sommerferien.

- Det er en rigtig glædelig nyhed, at vi kan uddanne flere sygeplejersker i Thisted. En af vores fornemste opgaver som professionshøjskole er at uddanne kvalificeret arbejdskraft til hele regionen. Med et øget optag får vi bedre mulighed for at imødekomme det store behov for dygtige sygeplejersker, der er i området, siger rektor på UCN Lene Augusta Jørgensen.

Det er blandt andet Aalborg Universitetshospital, Thisted, der har svært ved at rekruttere det nødvendige antal sygeplejersker. Hospitalet har derfor også samarbejdet med UCN om at søge om de ekstra studiepladser.

- Vi er utrolig glade for, at ansøgningen er godkendt. Det er godt for patienterne, og det har stor betydning for den fremtidige rekrutteringssituation både på hospitalet i Thisted og for de omkringliggende kommuner. For både patienter og medarbejdere er det vigtigt, at der er sammenhæng i sundhedssektoren på tværs af region og kommuner. Derfor vil uddannelse af flere sygeplejersker i Thisted give et løft for rekruttering af sygeplejersker til sundhedsopgaverne bredt set i området, siger Charlotte Fuglesang, som er plejefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland.

På UCN forventer man at kunne besætte alle 36 pladser, når de nye studerende optages 28. juli.

- Vi oplever, at mange unge i disse år finder sygeplejefaget attraktivt, og det mærker vi også på sygeplejerskeuddannelsen i Thisted. Alene i kvote 2 har vi i år fået 95 ansøgninger – dertil kommer ansøgningerne i kvote 1. Det er rigtig positivt, for vi ved, at mange af vores dimittender bliver boende i lokalområdet efter endt uddannelse, siger uddannelseschef på UCN’s sygeplejerskeuddannelse, Iben Bøgh Bahnsen.

Der er mulighed for at søge ind på uddannelsen via kvote 1 frem til 5. juli. Det nye hold sygeplejestuderende har studiestart 3. september 2018.