Sådan skal Søtrappen i Hurup tage sig ud, når den står færdig. Foto: Thisted Kommune

Dynekongen i gavehumør: Lars Larsen donerer 500.000 kroner til Hurup

Med sin store donation sikrer ejer af JYSK, Lars Larsen, at Hurup nu kan få en søtrappe, der gør byen mere klimavenlig.

- Goddaw, mit navn er Lars Larsen, og jeg har et godt tilbud til jer.

Sådan kunne det have lydt fra Dynekongen, da han for nylig donerede 500.000 kroner til Hurups nye søtrappe.

Den velhavende indehaver af JYSK er faldet pladask for Anlægget i Hurup, hvor søtrappen skal være med til at skabe sammenhæng mellem bymidten og Anlæggets hovedsti og gøre Hurup mere attraktiv for nye borgere, turister og handelslivet. 

Det er et meget spændende projekt, og jeg er sikker på, at det vil være med til at give Hurup et løft. Jeg er glad for, at jeg har muligheden for at bidrage positivt til udviklingen af en by, som har betydet meget for mig.

Lars Larsen, ejer af JYSK

- Det er et meget spændende projekt, og jeg er sikker på, at det vil være med til at give Hurup et løft. Jeg er glad for, at jeg har muligheden for at bidrage positivt til udviklingen af en by, som har betydet meget for mig, siger Lars Larsen.

Projektet med søtrappen er et resultat af samarbejdet mellem Thisted Kommune og Thisted Vand, der har ønsket at forny Anlægget.

Og her gør donationen det muligt at skabe et nyt, rekreativt område med et 2700 m3 stort regnvandsbassin med søtrappen som forbindelsesbro mellem søen og Anlæggets nordlige del.

Attraktion - og klimasikring

Den nye søtrappe bliver en ny attraktion til Hurup, tror man på hos kommunen. Men samtidig sikrer søen, at Hurup kan modstå fremtidens skybrud og ekstreme regnmasser.

Den nye sø bliver forsynet med frisk vand fra kildevældet i Birkekær, der ligger på Dyrskuepladsen for foden af Ashøje i Hurups vestlige del. Vandet herfra vil via en rørledning blive ledt ned gennem Bredgade og møder ved Torvevej en fordelingsbrønd, der tillader en del af vandet at komme ind i søen.

Udløbet i den østlige ende af søen samler igen vandmasserne i hovedledningen, der sluttelig leder vandet til Visby Å med udløb i Limfjorden. At der konstant vil være en tilstrømning af kildevand fra Birkekær, er medvirkende til, at søens vand altid vil fremstå rent og indbydende.

Thisted Vand forventer at starte udgravningen af søen i marts eller april 2019.