Første spadestik taget til første etape til 42 mio. kr. stort byggeri ved Thyhallen

Stort byggeprojekt skal omdanne Thyhallen i Thisted til et moderne fyrtårn for idræt, sundhed og kultur.

Tirsdag blev første spadestik taget til et storstilet byggeri ved Thyhallen i Thisted. Projektet indeholder både et nyt spring- og motorikcenter samt en moderniseret centerhal med nyt gulv, belysning og flere siddepladser.

Det hele er blevet til gennem flere års planlægning- og udviklingsarbejde. Siden 2016 har brugerne af Thyhallen været inddraget i planerne, så man på bedst mulig vis kan give brugerne de faciliteter, de drømmer om. Hallen bygges i forlængelse af den nuværende centerhal.

Planerne for Thy Hallen er hen ad vejen også kommet til at omfatte et nyt Center for Sundhed, der realiseres i næste etape, og som vil knytte det kommunale sundhedsarbejde og idrætslivet mere sammen, og styrke forebyggelse og sundhed.

Projektet er kommunalt støttet af Thisted Kommune med 42 millioner kroner.

- Vi glæder os i særlig grad over, at der er meget stor overensstemmelse mellem det projekt, brugerne har være med til at udvikle, og det vi nu realiserer. Desuden er det glædeligt, at de nye faciliteter er blevet udviklet med multifunktioner for øje, så f.eks. skoler, institutioner, foreninger, kommunale sundhedstilbud og mange andre kan få glæde af dem, lyder det fra både formand for Thisted Kommunes børne- og familieudvalg, Søren K. Zohnesen (V) og formand for social - og sundhedsudvalget Ida Pedersen (S).

Tirsdag blev første spadestik taget til et storstilet byggeri ved Thyhallen i Thisted. Projektet indeholder både et nyt spring- og motorikcenter samt en moderniseret centerhal med nyt gulv, belysning og flere siddepladser.

Alle de nye faciliteter forventes at kunne tages i brug i januar 2022. Ombygningen af nuværende centerhal påbegyndes i januar 2021, og hallen forventes genåbnet i august 2021 for idrætsaktiviteter uden publikum.

Der arbejdes i øjeblikket på at skaffe midlertidig genhusning af aktiviteterne i centerhallen under ombygningen.

 

 

 

 


Seneste nyt

fra Nordjylland