LIGE NU:

Hjertelæger sendes fra Hjørring til Thisted

Hjertelæger skal flyttes fra Hjørring til Thisted hvor man fra september opretter et hjertemedicinsk dagtilbud.

Fra september vil hjertelæger fra Hjørring arbejde på Regionshospital Nordjylland i Thisted, og det nedskæringsramte sygehus i Thy vil dermed få et hjertemedicinsk dagtilbud. Det oplyser hospitalsdirektør Henrik Larsen, Region Nordjylland.

Med et hjertemedicinsk dagtilbud vil sygehuset i Thisted i fremtiden kunne servicere en række hjertemedicinske patienter fra Thy, Mors og den vestlige del af Jammerbugt Kommune. Patienter der i dag sendes til udredning, behandling og kontrol på Aalborg Universitetshospital.

- Det bliver et kvalitetstilbud til patienterne. I første omgang vil vi således betjene hjertemedicinske patienter fra Thy, Mors og Jammerbugt, som vi kender i forvejen, men i dag sender til Aalborg. Nu giver vi dem bare kortere afstande til den ambulante efterbehandling og kontrol. Og dermed bedre service, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Dagtilbuddet forankres i Medicinsk Ambulatorium i Thisted og vil i første omgang være åbent på to hverdage fra klokken 08 til 18. Det er planen senere at udvide tilbuddet til at dække alle hverdag - de tre øvrige dage vil åbningstiden blive 08 til 15.

- Det her er første skridt i retning af at skabe et nyt hjertemedicinsk daghospital i Thisted. I første omgang sker det ved, at vi får kardiologer fra hospitalets klinik i Hjørring til Thisted to dage om ugen. Målet er jo, at vi har et daghospital, der har åbent på fuld tid. Men allerede det, at vi nu tager de første skridt til at skabe det to dage om ugen, betyder faktisk et fagligt løft til både læger, sygeplejersker og lægesekretærer i Fællesklinikken i Thisted, siger Grethe Kirk, der er klinikchef på Fællesklinik Thisted.

Klinikkerne i Hjørring og Thisted er i gang med drøftelser med de berørte medarbejdere på de to matrikler.