LIGE NU:

Kommunerne skal stramme op på hjælpen til ældre

Der er store forskelle på de nordjyske kommuners behandling af syge og svage ældre. For eksempel har Thisted Kommune mange indlæggelser af ældre, som formentligt kunne undgås. Nye kvalitetsstandarder på området skal sikre bedre og ens hjælp til ældre borgere på tværs af kommunegrænserne.

En række nye krav til den hjælp, kommunerne yder ældre i akutte situationer, er på vej fra regeringen og Sundhedsstyrelsen. Det sker, fordi der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner behandler syge og svage ældre.

Tal fra 2015 viser for eksempel, at Thisted Kommune er blandt de ti kommuner i Danmark, som tegner sig for flest forebyggelige indlæggelser af ældre. Det vil sige indlæggelser, som kunne være undgået, hvis de ældre havde fået den rette hjælp i tide med eksempelvis dehydrering, blærebetændelse og forstoppelse, så borgerens tilstand ikke når at blive indlæggelseskrævende.

quote Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi har den placering. Og det arbejder vi selvfølgelig med.

Lone Becker, direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Thisted Kommune

- Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vi har den placering. Og det arbejder vi selvfølgelig med. Vi er egentligt ikke så langt fra de her nye krav, for vi har i forvejen en akutfunktion og akutstuer, som internt får ros. Men det kræver, at vi også indfører nogle nye opgaver til sygeplejerskerne, og at medarbejderne får mere uddannelse. Så det kommer vi til at arbejde med, siger Lone Becker, der direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

quote Vi skal sikre, at de ældre fremover får samme høje kvalitet i de kommunale akutfunktioner, uanset hvor i landet de bor.

Karen Ellemann (V), fungerende sundhedsminister

Thisted Kommune har 85,5 forebyggelige indlæggelser pr 1000 ældre. Samtidig viser tallene fra 2015, at Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild kommuner er blandt de fem kommuner i landet, hvor antallet af forebyggelige indlæggelser er lavest. Der er altså store forskelle på behandlingen af syge ældre fra kommune til kommune. De nye kvalitetsstandarder skal gøre op den tendens ved at stille fælles krav til eksempelvis indhold, kompetencer og udstyr. Krav, som bygger på tidligere anbefalinger fra 2014, og som alle kommuner skal leve op til fra 2018.

- Lige nu er behandlingen af syge og svage ældre uens i kommunerne. Ligesom akutfunktionernes samarbejde med sygehus og almen praksis varierer. Vi skal sikre, at de ældre fremover får samme høje kvalitet i de kommunale akutfunktioner, uanset hvor i landet de bor. Derfor har vi nu defineret, hvad vi forventer, kommunerne skal gøre, og hvordan det nødvendige samarbejde skal være, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).

Thisted Kommune er i gang med at undersøge forholdene omkring de mange forebyggelige indlæggelser.

- Vi skal også kigge på, om vi måske registrer de her indlæggelser på en anden måde, end andre hospitaler gør. Vi har mange registreringer om korttidsindlæggelser. Måske skyldes tallene, at vores måde at registrere disse tilfælde på er anderledes. Så det er også et fokus, vi har, om vi konkret gør nok her, siger Lone Becker, der direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Med handlingsplanen fra Sundhedsstyrelsen og regeringen afsættes der nye penge til både at styrke de kommunale akutfunktioner og øge kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje.

Antal forebyggelige indlæggelser i de nordjyske kommuner.