Nyt forsøg i Thisted: Snup din medicin i boksen

Siden starten af marts har patienter i og omkring Thisted som forsøg kunnet hente medicin i en boks på hospitalet i Thisted.

Nogle patienter eller pårørende skal køre meget langt efter deres medicin, hvis de får udleveret medicin direkte fra en hospitalsafdeling i forbindelse med konkret behandling.

Det har Sygehusapoteket nu i samarbejde med en række afdelinger gjort noget ved. I første omgang som et pilotprojekt, hvor der på hospitalet i Thisted er opstillet en medicinboks, hvor udvalgte patienter kan hente deres medicin i stedet for at køre til f.eks. Aalborg efter medicinen.

Det er Sygehusapoteket, der efter rekvisition fra afdelingerne leverer medicinen til boksen i Thisted.

Udlevering af medicin via medicinboks er fleksibelt for patienterne, som kan hente medicin nær egen bopæl, og på det tidspunkt på døgnet der passer dem bedst, da der er adgang til medicinboksen døgnet rundt, alle ugens dage.

Patienterne får besked om, deres medicin er klar til afhentning via SMS, som også indeholder en kode til medicinboksen. Medicinen skal være afhentet inden for fire dage, ellers returneres det.

- En anden vigtig fordel ved boksen er, at vi sikrer os, at medicinen bliver opbevaret korrekt, hvilket er vigtigt ift. holdbarhed og virkning. Endelig frigør vi plejepersonalet fra opgaven med at håndtere medicinudlevering, idet Sygehusapoteket og portørerne i Thisted står for distribution af medicinen direkte til medicinboksen. Så er der forhåbentligt tid til at løse andre opgaver i ambulatorierne, siger farmaceut Maja Kirstine Brøns fra Sygehusapoteket.

Håb om flere medicinbokse i regionen

Et bredt tværfagligt samarbejde er nødvendigt for at få udleveringsmetoden og tilhørende arbejdsgange planlagt, afprøvet og udført på patientens præmisser.

Den afprøvning er i gang lige nu, og håbet er, at der på sigt etableres flere medicinbokse i regionen, så patienterne har max ca. 30 minutter fra egen bopæl til nærmeste medicinboks.

Indtil videre er personalet på Sygehusapoteket og i Thisted tilfredse med løsningen.

- Vi har kun hørt om tilfredse borgere, siger Grethe Kirk, der er matrikelchef på Aalborg Universitetshospital og tilføjer, at hun er glad for at være first mover på projektet, som sparer borgerne en køretur til Aalborg, en køretur hvilket for mange af patienterne ville kunne komplicere sygdommen.

120 patienter bruger boksen

Medicinboksen på Aalborg Universitetshospital, Thisted blev sat i drift den 3. marts.

I marts og april har ca. 120 patienter benyttet medicinboksen til at hente sammenlagt ca. 1000 pakker medicin. Der kan kun hentes såkaldt vederlagsfri medicin, altså medicin der udleveres gratis fra en hospitalsafdeling i forbindelse med konkret behandling.

Foreløbig er det patienter fra Reumatologisk Ambulatorium, Regionshospital Nordjylland samt Reumatologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital, der benytter medicinboksen.


Seneste nyt

fra Nordjylland