- Der er tale om en alvorlig sag med mistanke om kritisabel sagsbehandling i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det skal vi have undersøgt til bunds, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse. Foto: Per Frank Paulsen (Arkiv)

Ny sag om mulig svindel med fiskekvoter får regeringen til at udvide undersøgelse

Det er en alvorlig sag, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

I samarbejde med tv2.dk

Problemerne med administrationen af fiskekvoter i Danmark er endnu større end først antaget.

Det oplyser fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), der på et lukket samråd onsdag har informeret Folketingets partier om endnu en kritisabel sag.

- Der er tale om en alvorlig sag med mistanke om kritisabel sagsbehandling i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det skal vi have undersøgt til bunds. Samtidig er det afgørende for mig at få afdækket, om der kan være andre sager af samme karakter. Derfor skal både den konkrete sag og sagsbehandlingen på området de seneste fem-seks år undersøges, siger hun i en pressemeddelelse.

Undersøgelse bliver udvidet

Regeringen nedsatte i efteråret 2018 en undersøgelse af, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden har været administreret. Det skete på baggrund af et forvaltningseftersyn foretaget af Kammeradvokaten, som viste flere grelle eksempler på mangelfuld og fejlbehæftet administration i Fiskeristyrelsen og blandt andet førte til tjenstlige forhør af to medarbejdere.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen indleder ny sag mod kvotekonger. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Den undersøgelse bliver nu udvidet så den også kommer til at gælde tildelingen af de såkaldte generationsskiftesild.

- Det her er endnu et eksempel på de store problemer, der tidligere har været på fiskeriområdet. Nu kommer sagerne frem i lyset, og vi får ryddet op. Det viser med al tydelighed, hvor vigtigt det store arbejde, der er i gang for at styrke administrationen på området, er, siger Eva Kjer Hansen.

Ministerfyring og politianmeldelse

De store problemer med administrationen af fiskekvoter kom første gang frem i lyset tilbage i september i 2015, da der i DR-dokumentaren 'Kvotekonger og små fisk' blev rejst kritik af, at de såkaldte kvotekoncentrationsregler ikke blev overholdt.

Siden har de blandt andet ført til, at tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen både fået en næse og taget fiskeriområdet fra sig, at Rigsrevisionen har skarpt har kritiseret administrationen, at flere i fiskeriministeriet er blevet politianmeldt, og at bagmandspolitiet er blevet inddraget.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sågar også været involveret i sagen på grund af sit forhold til en af de såkaldte kvotekonger, John-Anker Hametner Larsen, der blandt andet har ladet Løkke låne sit sommerhus i Skagen gratis.

Selv om Eva Kjer Hansen først overtog det betændte ressortområde i maj sidste år i forbindelse med en ministerrokade, er også hun nået at kommet i uføre. Blandt andet fordi hun har plejet omgang med en fisker, der har oversteget grænsen for antallet af kvoter for muslinger og østers.

Kvotekongernes krønike

September 2015

Sløret løftes

DR bringer dokumentaren "Kvotekonger og små fisk". I udsendelsen rejses kritik af, at de såkaldte kvotekoncentrationsregler ikke bliver overholdt.

 

Marts 2016

NaturErhversstyrelsen indstiller til stramninger

Den nyudnævnte minister, Esben Lunde Larsen (ELL) får et notat fra NaturErhvervsstyrelsen om sagen. Styrelsen indstiller tre stramninger, den mener kan gennemføres. Socialdemokratiet, DF og de andre partier udenfor regeringen hører kun om ét forslag. EEL beslkyldes for at tale usandt.

 

April 2017

Minister erkender dårlig information

Esben Lunde Larsen afviser at have løjet overfor oppositionen.Kort efter vedgår ministeren dog, at han skulle have orienteret grundigere i sagen vedrørende kvotekonger. Esben Lunde Larsen undskylder over for Folketinget og overlever som minister, men tildeles en såkaldt næse.

 

August 2017

Esben Lunde Larsen fyres

ELL får frataget ansvaret for fiskeriområdet. Flyttes til Karen Ellemann, der er minister for nordisk samarbejde og ligestilling. Samme dag kalder Ib Poulsen (DF) det for ”en decideret fyring” af ELL. Yderligere to chefer i henholdsvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen afskediges.

 

August 2017

Rigsrevision laver politianmeldelse

Rigsrevisionen kommer med sønderlemmende kritik af ministeriet angående administration af fiskekvoter. Flere forhold er så alvorlige, at ministeriet har meldt dem til politiet. Fiskeriminister Karen Ellemann erklærer sig enig i, at noget er gået galt.

 

Januar 2018

Statsministeren inddrages

Lars Løkke Rasmussen (LLR) har været samråd om sin relation til kvotekonger. Han afviser på det kraftige at kende dem personligt. Det kommer frem at i sommeren 2016 har LLR lånt et sommerhus i Skagen af den omstridte storfisker John-Anker Hametner Larsen, som er landets ottendestørste kvotefisker. Statsministeren afviser, at den personlig relation spiller ind.

 

Februar 2018

Nordjyllands Politi retter henvendelse til Bagmandspolitiet

Nordjyllands Politi overdrager en sag om storfiksere til Bagmandspolitiet.

- Når det handler om muligt urent trav i erhvervslivet af en karakter som denne, er det helt sædvanligt, at det er os, der behandler sagen, lyder det fra politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra Bagmandspolitiet.

 

September 2018

Kammeradvokaten kritiserer forvaltning

Kammeradvokaten kritiserer forvaltningen på fiskeriområdet efter at have gennemgået 785.000 dokumenter. Der er ikke er fundet tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkeltpersoner.

 

Januar 2019

Storfisker har handlet kvoter

I et Folketingssvar til Simon Kollerup (S) fremgår det, at en storfisker i perioden fra juni til december 2018 har handlet kvoter til at fiske blåmuslinger og østers, så fiskerens samlede antal kvoter overstiger det nye loft i bekendtgørelsen – også inden handlen var fiskeren over det nye loft. DF retter hård kritik mod fiskeriminister Eva Kjer Hansen og vil ikke garantere for hendes stilling.