Der bliver skruet op for fængselsstraf og ned for samfundstjeneste i voldssager. Det er en af de nye regler, der træder kraft i det nye år. Foto: Joakim Brader

Se listen: Ni nye love, der gælder fra nytår

Når 2019 bliver til 2020 vil en række ting forandre sig for danskerne. Det gælder i stuen, i trafikken, på jobbet og i fængslet.

I samarbejde med tv2.dk

Hvert år bliver der fremsat mange lovforslag og lovændringer i Folketinget.

Og når danskerne snart sig bevæger ind i et nyt årti, skal de til at forholde til flere ændringer, som vil påvirke dagligdagen.

Det vil for eksempel være muligt at gå på seniorpension, priserne på elbiler vil stige, og så kommer udvalget af tv og radio til at ændre sig.

Her kan du se ti af de nye love og ændringer, der gælder fra begyndelsen af 2020.

  Foto: Iben Hedemann

01 - Seniorpension på plads

En markant politisk diskussion det seneste års tid har været den såkaldte seniorpension, som indføres fra 1. januar.

 

Den går ud på, at personer, der opfylder en række særlige krav, kan forlade arbejdsmarkedet seks år før tid og få en seniorpension, indtil de når pensionsalderen.

 

To af kravene er, at man har været på arbejdsmarkedet i 20-25 år og har en arbejdsevne på højest 15 timer om ugen.

---

  Foto: TV2 Nord

02 - Indskrænkelse af pædofiles rettigheder

Et flertal i Folketinget har vedtaget en række ændringer i straffeloven, som skal øge overvågningen af tidligere dømte for overgreb mod børn.

 

Flere pædofile vil få opholdsforbud, de skal have uanmeldte kontrolbesøg, og politiet får nu mulighed for videregive oplysninger om dem til svømmehaller, idrætshaller og lignende.

 

Lovændringerne træder i kraft fra 1. januar 2020.

 ---

  Foto: Thomas Gaardsmand

03 - Lastbiler må køre hurtigere

På de danske veje vil der komme flere ændringer.

 

For eksempel får lastbiler fremover lov til at køre 80 kilometer i timen i stedet for de nuværende 70 kilometer i timen på udvalgte landeveje og på motortrafikveje.

 

Reglerne kommer også til at gælde for bilister med eksempelvis trailer eller campingvogn hægtet på.

 

Selvom regelændringen er blevet mødt af begejstring fra transportvirksomheder, så har Rådet for Sikker Trafik også udtrykt bekymring for, at de højere hastigheder kan føre til flere ulykker.

---

  Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix

04 - Forenkling af regler for ledige

 

En noget omstridt regel bliver også sløjfet fra 1. januar, hvor ledige ikke længere skal tjekke jobopslag på Jobnet mindst hver syvende dag.

 

Tidligere har det været sådan, at man blev afmeldt jobcentret og ikke kunne få udbetalt dagpenge i en periode, hvis man ikke gjorde netop det.

 

Det er også aftalt, at udvalgte a-kasser i en fireårig forsøgsperiode får tildelt ansvaret for kontakten til de ledige i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledigheden.

--- 

  Foto: Joakim Brader

05 - Hårdere straffe til voldsforbrydere

Der bliver skruet op for fængselsstraf og ned for samfundstjeneste i voldssager.

 

Voldsforbrydere skal i højere grad sendes direkte i fængsel og i mindre grad idømmes samfundstjeneste, end tilfældet er i dag.

 

Det foreslog justitsminister Nick Hækkerup tilbage i oktober.

 

Sidenhen har Fængselsforbundet kritiseret lovforslaget, da der i forvejen er pladsmangel i de danske fængsler. Ministeren anerkender problemet, men ændrer altså ikke loven, som træder i kraft ved årsskiftet.

---

  Foto: Arkiv

06 - Grønnere benzin på vej

Tilbage på de danske veje er der endnu en ændring på vej. Helt præcist bliver den aktuel for billister, når de skal tanke.

 

Fra årsskiftet øges iblandingen af bioætanol i oktan 95-benzin på landets tankstationer. Det betyder, at den nuværende E5 med fem procent bioætanol erstattes af en ny E10-standard, der indeholder ti procent bioætanol.

 

Brancheorganisationen Drivkraft Danmark mener, det årligt vil mindske CO2-udledningen mærkbart at gå fra E5 til E10.

--- 

  Foto: Mick Anderson

07 - Lov giver børn ny mulighed for opholdstilladelse

Et bredt flertal i Folketinget har op til jul vedtaget en lov, der afskaffer den integrationsvurdering, der hidtil har stået i vejen for, at 83 børn kan få opholdstilladelse.

 

Den thailandske pige Mint, der har fået en del mediedækning, får derfor alligevel en ny mulighed for at blive i Danmark.

 

Loven træder i kraft 1. januar 2020, men kommer til at fungere med tilbagevirkende kraft, så allerede udviste børn som Mint kan få taget deres sager op igen.

--- 

  Foto: Rune Borre-Jensen (arkiv)

08 - Faste læger på alle landets plejecentre

I 2016 indgik staten, regionerne, kommunerne og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om, at der inden udgangen af 2019 skal være faste læger på alle plejecentre i Danmark.

 

Beboerne skal frivilligt kunne vælge den faste læge på plejecenteret. Samtidig skal lægen også være sparringspartner for de ansatte.

 

Med aftalen følger der 100 millioner kroner til at indfase ordningen. Et pilotprojekt har nemlig vist, at faste læger på plejecentre betyder, at beboerne får en bedre pleje, og at antallet af indlæggelser falder.

--- 

  Foto: Benny Rytter

09 - Tv- og radiokanaler åbner og lukker

Udbuddet af kanaler hos DR kommer til at ændre sig markant. Det skyldes de spareplaner, der politisk er vedtaget for public service-stationen. Det betyder helt konkret, at:

 

- DR3 og DR Ultra bliver 100 procent digitale

 

- DR 2 og DR K smeltes sammen til en samfunds- og kulturkanal

 

- Radiokanalen P7 MIX lukkes

 

Omvendt kommer der nye kanaler til hos TV 2, hvor der er blevet købt ind blandt sportsrettighederne i udlandet.

 

Den nye kanal TV 2 SPORT X vil fra januar sende fodbold fra Italien og Spanien, tennis fra de store turneringer og mange andre sportsgrene.