LIGE NU:

Naboer vrede over megastald

Det skulle være så godt – især for naboerne. Men de vender tommelfingeren nedad, allerede inden byggeriet af en banebrydende stald er påbegyndt.

En række forskellige aktører i svinebranchen står bag et nyt projekt, hvor målet er, at producere slagtesvin, der har det bedre, udleder mindre og generer naboerne mindst muligt med lugt.

Men allerede inden byggeriet er gået i gang, har de kommende naboer klaget til Naturklagenævnet.

- Jeg forstår ikke, at man kan komme i tanker om at placere så massiv en fabrik på den placering, vi har her, siger Lars Nørgaard fra Jannerup.

Stalden skal årligt producere 40.000 slagtesvin. Ved hjælp af den nyeste teknologi på alle områder, skal grisene blive sundere, ammoniak-udledningen skal skæres ned, og lugtgener skal efter planen holdes på et minimum.

Bag projektet står en lang række af svinebranchens interessenter. Falder finansieringen på plads, skal den nye højteknologiske svinestald overvåges i døgndrift og levere data, der kan være med til at give den danske svinebranche konkurrencefordele i fremtiden.

Både slagteriet Tican og slagteriarbejdernes fagforening bakker op.

- I Danmark bryster vi os jo af at være i førertrøjen, når vi taler svineproduktion. Og det er jo helt vildt vigtigt, at vi bevarer den position, og da er det her jo en vigtig del, siger Henrik Bækstrøm, afdelingschef på slagteriet Tican i Thisted.

- Kan man få sådan et projekt til at virke ude i Thy, så kan man jo i teorien kopiere det mange steder rundt i Danmark, og så kunne det betyde, at vi får mange flere grise til slagtning og derved rigtig mange arbejdspladser, siger John Christiansen, afdelingsformand for NNF Nordjylland.

Men naboerne er bekymrede for flere ting ved projektet. De er blandt andet bange for tung trafik på vejene og så tvivler de på, om det kan lykkes at holde lugtgenerne helt nede.

De har nu klaget over kommunens miljøgodkendelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

- Vi har traner, der går her om efteråret. Jeg synes, det er forfærdeligt, at ødelægge sådan et område, siger Peter Paaske fra Jannerup.

- Hvis noget går galt, og det har det det med at gøre, når man driver forsøg, så går det galt sådan rigtigt for alvor fordi der er så meget af det her, mener Michael Fenger fra Jannerup.

Natur- og Miljøklagenævnet ventes at behandle sagen i løbet af et halvt til et helt år.