LIGE NU:

Strandfoged er frustreret over sandbunker fra havbad - nu har han kontaktet Kystdirektoratet

Thisted Kommune har i flere år smidt overskydende sand fra havbadet i Vorupør på stranden. Nu vil strandfoged have klarlagt, om det er sket i strid med loven.

Stranden syd for havbadet i Vorupør har gennemgået store forandringer de seneste år.

Store dynger med sand, der er gravet ud af det nærliggende havbad, er placeret rundt omkring på stranden.

Det har gjort stranden til et månelandskab, lyder det fra Allan Munk, der er strandfoged i Vorupør.

- Det er mildest talt en grim historie. Udsigten er frarøvet alle dem, der kommer herud og gerne vil opleve vores skønne natur, og det vanskeliggør passage og ophold på stranden, siger Allan Munk og tilføjer:

- Det har faktisk påvirket stranden så meget, at jeg ikke kan udføre mit arbejde som strandfoged. Det er næsten umuligt at færdes nede ved vandet, når det er højvandet, siger Allan Munk.

Det tilsandede havbad

Sanddyngerne fra havbadet er blevet placeret på stranden af Thisted Kommune, der har påtaget sig driften af havbadet i byen.

quote Jeg håber, stranden bliver, som den var før, og at Thisted Kommune får tilladelse til at deponere det et andet sted, hvor det gør gavn.

Allan Munk, strandfoged

Placeringen af havbadet betyder, at det sander til og skal graves frit op til flere gange om året.

Kommunen har fået tilladelse til at placere sandet på stranden syd for havbadet, men nu er der opstået uklarhed om, hvorvidt tilladelsen fra 2015 kun gjaldt dette ene år.

Allan Munk har henvendt sig til Kystdirektoratet for at få svar på, om Thisted Kommune har de rigtige tilladelser til at placere sandet på stranden.

Ifølge Allan Munk har Kystdirektoratet oplyst ham, at den henvendelse vil blive anset som en anmeldelse.

Dyngerne med sand rager godt op i landskabet.
Dyngerne med sand rager godt op i landskabet.
Foto: Sofie Kyed

- De seneste år har kommunen deponeret sand syd for havbadet i stor skala, og der er ingen, der har stillet spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med lovgivningen, siger Allan Munk.

Kommune afventer Kystdirektoratet

Ifølge Esben Oddershede (V), der er formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Thisted Kommune, har kommunen en tilladelse til at deponere sandet på stranden.

- I 2015 søgte vi om tilladelse til at deponere sandet syd for havbadet. Det har vi gjort siden. Vi havde den opfattelse, at det var en permanent tilladelse, siger han og tilføjer:

- Jeg vil lade Kystdirektoratet om at vurdere, om det er ulovligt. Jeg går ud fra, at vi hører fra Kystdirektoratet. De har ikke henvendt sig til os endnu, siger han.

Havbadet i Vorupør har vist sig at være dyrt at vedligeholde, fordi det sander til.
Havbadet i Vorupør har vist sig at være dyrt at vedligeholde, fordi det sander til.
Foto: Sofie Kyed

Esben Oddershede oplyser, at det er første gang, han er blevet gjort bekendt med, at der er utilfredshed med deponeringen af sand fra havbadet.

- Vi har jævnligt møder med interesseorganisationer i Vorupør, og det er aldrig blevet nævnt, siger han.

Et dyrt bekendtskab for kommunen

Ender det med, at sandet ikke må deponeres på stranden, mener Esben Oddershede, at det bør diskuteres, om det skal have konsekvenser for havbadet.

På nuværende tidspunkt koster det kommunen mellem 250.000 og 300.000 om året at rense havbadet for sand. Driften af havbadet kan ende med at blive endnu dyrere, hvis sandet skal deponeres langt fra havbadet.

- Konsekvensen kan i værste fald være, at vi skal vurdere, om vi fortsat skal drive havbadet. Der er en smertegrænse et eller andet sted, siger han.

Strandfoged Allan Munk håber, at der bliver fundet en løsning.

- Jeg håber, stranden bliver, som den var før, og at Thisted Kommune får tilladelse til at deponere det et andet sted, hvor det gør gavn, siger han.

Havbadet i Vorupør har vist sig at være et dyrere bekendtskab for Thisted Kommune, end man først havde antaget.

Opførslen af havbadet er primæret finansieret af fonde, men kommunen har påtaget sig driften af havbadet, der har vist sig at sande til.

Lokale advarede forud for byggeriet om, at det ville ske, hvis havbadet blev placeret syd for molen.

 

25_seconds

play Efterretningstjeneste undersøger: Demonstranter i Aalborg var iført militæruniform

140521 19 IN Luksusbaby og lantidsledige.00_02_56_03.Still001

play Kathrine havde det svært i skolen: Nu er hun teamleder

Nordjyllands beredskab  falck brand brandbil 112 genrebillede

Våd nabohjælp: Slamsluger forhindrede større brand på autoværksted

Allan Busk

play Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

25_seconds

play Efterretningstjeneste undersøger: Demonstranter i Aalborg var iført militæruniform

140521 19 IN Luksusbaby og lantidsledige.00_02_56_03.Still001

play Kathrine havde det svært i skolen: Nu er hun teamleder

Nordjyllands beredskab  falck brand brandbil 112 genrebillede

Våd nabohjælp: Slamsluger forhindrede større brand på autoværksted

Til forsiden

Til forsiden