LIGE NU:

Efter overfald: - Jeg føler mig svigtet

Selv om det snart er to år siden, at Michell Lystbæk blev overfaldet af en beboer i et bofællesskab i Løgstør, så gør armen og skulderen stadig ondt, og hun har ingen udsigt til at komme til at arbejde igen. Hun mener, at underbemanding fra kommunens side var skyld i overfaldet på hende. 

Ifølge nomeringen skulle der være to på vagt i hus B i Bofællesskabet Bøgevej 3 denne lørdag i juli i 2017, men som flere gange tidligere, så var virkeligheden en anden. Michell Lystbæk skulle den dag passe alle husets seks beboere alene. 

- Nogle gange skulle vi være en til seks beboere, fordi der var sygdom eller fordi ledelsen bare mente, at beboerne i hus A og B ikke var hårde beboere, siger Michell Lystbæk.

En af de beboere, som Michell Lystbæk passede i huset var en 32-årig udviklingshæmmet kvinde med en udadreagerende adfærd. Kvinden har en historik med både overfald og konflikter.

Alene med seks beboere

Michell Lystbæk var ikke i stand til at tage sig af både kvinden og de øvrige beboere den dag i juli 2017, og det ender med, at kvinden laver et voldsomt overfald på  MIchell Lystbæk, og da der ikke er andre i huset, er der i første omgang ingen til at hjælpe hende.

- Jeg står faktisk alene med det samtidig med, at der kommer en anden beboer ud, som begynder at skrige, og hende skulle jeg varetage samtidig med, at jeg selv blev overfaldet, siger hun.

Den seneste tid har vi her på TV2 Nord afsløret en række alvorlige fejl på flere kommunale bofællesskaber i Vesthimmerlands Kommune. Vi har blandt andet fortalt om indespærring, vold mod ansatte, snyd med offentlige systemer og  fejlvisitererede borgere. På Christiansborg er flere politikere nu rystede over forholdene. 

Ved overfaldet blev Michell Lystbæk slæbt henad gulvet i håret og senere slået og sparket på. 

At den 32-årige kvinde kunne være voldsom overfor både personalet og medbeboerne er kendt af både Bofællesskabets ledelse og Vesthimmerlands Kommune. 

Kort før overfaldet skriver Michell Lystbæk sammen med to andre ansatte en mail til kommunen, hvor de gør opmærksom på, at kvinden kan have et eksplosivt temperament og kan blive udadreagerende mod personale og medbeboere.

- Jeg føler mig svigtet og ikke værdsat. Det er jo tunge beboere, der er her, og det er jo ikke for sjov, at de er anbragt her, siger hun.

Socialtilsyn Nord afslører ved tilsynsbesøg i både 2017 og 2018, at der i bofællesskabet bor borgere, som kommunen har fejlvisitereret. 

FOA: Kommunen overtrådte loven

Fagforbundet FOA mener, at kommunen dermed har overtrådt Arbejdsmiljøloven ved ikke at sikre, at det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt for de ansatte at gå på arbejde. 

- Det er vores klare opfattelse, at kommunen har tilsidesat de gældende regler på området, og det er så der, at vi må undersøge, om de vil vedgå sig et ansvar eller vi skal gå domstolenes vej, siger faglig sekretær i FOA, Leif Vestbjerg-Nielsen.

FOAs juridiske afdeling undersøger i øjeblikket Michell Lystbæks sag med henblik på at rejse erstatningssag mod Vesthimmerlands Kommune.

- Hvis de kendte til beboere med udadreagerende adfærd, så er den en skærpende omstændighed, siger Leif Vestbjerg-Nielsen. 

For Michell Lystbæk har overfaldet fået store konsekvenser. Hun har generer i armen og skulderen efter overfaldet. Hun er stadig sygemeldt.

- Jeg vil bare gerne gå på arbejde igen, men jeg ved ikke, om jeg kan klare det med min arm, siger hun.

Vesthimmerlands Kommune er i gang med at lave en intern redegørelse af de mange svigt og fejl, som i flere år har fundet sted i en række af de kommunale bofællesskaber i kommunen, og før den undersøgelse er færdig, ønsker kommunen ikke at kommentere sagen.