02:23

Uge 40 er international ordblindeuge, og det markerer man blandt andet i Farsø.

Hele uge 40 er International Ordblindeuge. Foto: Mick Knive Anderson

1 af 2

Hvad vil det sige at være ordblind?

Hele uge 40 er International Ordblindeuge, og en række kendisser stiller op for at gøre opmærksom på handicappet, som flere hundrede tusinder lide af. Der er hjælp at hente, hvis ordblindheden bliver opdaget tidligt.

Næsten alle 12-årige ordblinde opdages i dag, men hundredetusindvis af voksne ordblinde står stadig uden en diagnose, og mange tror, at de er dumme. 

De skal vide, at man i dag kan hente hjælp mange steder, og eventuelt få et morale-boost ved at se eksempler på ordblinde med succes trods deres lidelse. 

Det er budskabet i International Ordblindeuge, og formålet er at vise, at det at være ordblind intet har at gøre med at være uintelligent. 

Derfor er Bubber, som selv er ordblind, i dag i Farsø for at fortælle om handicappet, som ikke mange ved noget om. Det vil gerne gøre noget ved, så her er en række fakta om ordblindhed: 

Kendetegn ved ordblindhed
Jo før problemerne erkendes og opdages, desto bedre resultater kan der opnås. Selv om det er sværere for ordblinde at lære at læse, så kan det lykkes. Men det kræver en væsentlig større indsats og støtte til at gøre denne indsats.

Tidlige kendetegn: 

 • Ordblindhed i familien
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (f.eks. i eget navn) eller bøger.

Børnehaveklasse: 

 • Vanskeligheder med at rime
 • Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (f.eks. at finde ud af, hvordan ordet "lur" vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav "l".)
 • Vanskeligheder med at huske ord
 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i "lydfamilie" med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, f.eks. mand/spand, hus/mus, potte/måtte.

1. klasse: 

 • Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord
 • Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning
 • Vanskeligheder med stavning
 • Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver

Senere klasser:

 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • Vanskeligheder med at stave
 • Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt
 • Vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer

Unge:

 • Læser langsomt og upræcist
 • Fortsætter med at stave upræcist, staver ofte samme ord forskelligt i samme stykke
 • Udsætter opgaver med læsning
 • Undgår skrivning
 • Kan have problemer med at resumere tekster
 • Kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster
 • Kan have ringe korttidshukommelse
 • Kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier
 • Arbejder langsomt
 • Kan have ringe opmærksomhed på detaljer eller fokusere for meget på dem
 • Kan misforstå information
 • Kan have problemer med at færdiggøre ansøgninger
 • Kan have mangelfuldt ordforråd
 • Kan have et utilstrækkeligt ordforråd pga. manglende læseerfaringer
 • Kan have problemer med planlægning af tid og opgaver

Voksne: 

 • Skjuler ofte deres læseproblemer
 • Staver dårligt, er afhængige af andre
 • Undgår læsning og skrivning
 • Ofte gode til at formulere sig verbalt
 • Stoler på sin hukommelse
 • Har ofte gode sociale og menneskelige egenskaber
 • Kan være rigtig god til at aflæse mennesker (intuition)
 • Arbejder ofte langt under intellektuelt potentiale
 • Kan have problemer med planlægning, organisation og tid

Kilde: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark