00:59

Borgerne i Vesthimmerland kan i fremtiden risikere at skulle kigge langt efter lægehjælp i aften- og nattetimerne på hverdage.

1 af 2

Ingen læge efter 16: Lægevagten skæres ned i Vesthimmerland

Borgerne i Vesthimmerland kan i fremtiden risikere at skulle kigge langt efter lægehjælp i aften- og nattetimerne på hverdage.

Hidtil har lægevagten på Farsø Sygehus haft vagten, når de praktiserende læger i området lukker klokken 16 på hverdage og også har lukket i weekenderne.

Men fra den 1. december i år vil de praktiserende læger i Vesthimmerland, som driver lægevagten, gerne lukke ned for den ordning.

- Det er en mindre tilpasning i lægeordningen, fordi mængden af læger falder, og det er svært at opretholde et beredskab i forhold til antallet af vagter, forklarer formand for Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland, Annemette Knudsen Alstrup.

Vil udnytte kræfterne bedre

Borgerne i Vesthimmerlands Kommune kan i dag besøge lægevagten i Farsø fra klokken 16 – 22 i hverdagene, men den mulighed står til at forsvinde.

Ifølge formanden for PLO Nordjylland, Annemette Knudsen Alstrup, har der på hverdagsaftener i gennemsnit været 11 konsultationer hos lægevagten i Farsø. Og det er ikke mange, lyder det fra Annemette Knudsen Alstrup.

- Derfor vil vi gerne udnytte kræfterne bedre, fordi der har været for lidt at lave i Farsø. Det bliver en ulempe for de få patienter, der skal køre lidt længere. Men til gengæld bliver servicen i Hobro bedre, fordi vi øger bemandingen der, og der både er skadestue og røntgen, siger Annemette Knudsen Alstrup.

En uacceptabel løsning

Ifølge Region Nordjylland er det imidlertid en uacceptabel løsning, at borgerne i Vesthimmerland vil være henvist til lægevagten i enten Hobro, Aalborg eller Thisted.

- Det må jeg sige, at jeg er lidt overrasket over, fordi vi lever i et land, der fungerer ved, at vi har aftaler med hinanden. Det gælder også på det her område, som jeg synes er et vigtigt område, hvor vi skal sikre, at der er lægevagt hele vejen rundt i Nordjylland.

- Så undrer det os, at der kommer en ensidig reduktion på det her område i Farsø, siger Mogens Ove Madsen (S), Formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland.

Parterne har aftalt et møde efter sommerferien for at drøfte en løsning på situationen.