LIGE NU:

Kvartalsregnskab: Jutlander Banks resultat ringere end 2015

Jutlander Bank har første kvartal et resultat på 38 millioner kroner før skat, og det er et lavere resultat i forhold til sidste år.

Jutlander Bank, der har hovedkontor i Aars, har et resultat på 38 millioner kroner før skat, og det er en del mindre end sidste år. Det skriver banken i en pressemeddelelse.

Primær indtjeningen er på 62 millioner kroner, og det er iøjnefaldende lavere end kvartalsresultatet fra 2015 på 95 millioner kroner. Men det kommer ikke som den store overraskelse for banken. 

Hvad er primærindtjening?

-Vores resultat er mærkbart lavere end på samme tid sidste år, men det havde vi også forventet, forklarer bankens ordførende direktør, Per Sønderup.

-Da vi i vores årsrapport for 2016 angav vores forventninger til vores primære indtjening i hele 2016, satte vi målet noget lavere end i 2015. Og med en primær indtjening i første kvartal af 2016 på 62 millioner kroner lever vi op til vores egne forventninger, siger Per Sønderup.

Men ifølge banken så er resultatet i tråd med andre bankers regnskaber for første kvartal. I 2015 var der en usædvanlig høj aktivitet inden for konvertering af boliglån.

-En tilsvarende aktivitet har vi ikke haft i år. Dertil kommer, at Jutlander Bank har en relativt høj overskudslikviditet, som vi stort set ingen forrentning får af. Og endelig rammes vi af det generelt stigende pres på rentemarginalerne, siger Per Sønderup.

Jutlander Bank satser på at fastholde forventningerne til den primære indtjening for hele 2016 på mellem 230 millioner og 260 millioner kroner. 

Hvad er en nedskrivning?

Hos Jutlander Bank glæder mig sig over, at der er et fald i nedskrivninger på 11 millioner kroner. Fra 50 millioner til 39 millioner kroner. Det er - som ved mange andre banker – landbrugskunder, der står for en stor del af nedskrivningerne. 75 procent af nedskrivningerne i Jutlander Bank er på landbrugskunder, selvom landbrugskunderne kun svarer til 14 procent af bankens samlede udlån.

-Vi må blot konstatere, at vilkårene for at drive landbrug i Danmark ikke er blevet synligt forbedret her i 2016. Men på den anden side er det værd at nævne, at Jutlander Bank også har landbrugskunder, der fortsat driver gode og overskudsgivende bedrifter, siger Per Sønderup.

Jutlander Banks resultat er begunstiget af positive kursreguleringer, der dog er på et lavere niveau end sidste år. Banken har en positiv kursregulering på 15 millioner kroner i første kvartal. På samme tid sidste år var det 52 millioner kroner.

Hvad er en kursregulering?

Bankens samlede forretningsomfang ligger stabilt på 30,9 milliarder kroner fordelt på udlån på 7,9 milliarder, indlån på 11,3 milliarder, garantier på 2,4 milliarder og værdi af kundedepoter på 9,3 milliarder kroner.

-Gennem de seneste år har bankens udlån været i tilbagegang som følge af den lave efterspørgsel efter finansiering i markedet, men tilbagegangen er fladet ud i løbet af 2016, hvilket vi har grund til at glæde os over, siger bankens ordførende direktør.

Også bankens indlån er faldet en smule, hvilket skyldes, at flere kunder på grund af den historisk lave indlånsrente har investeret deres indlån i værdipapirer. 

Hvad er udlån og indlån?