Limfjordsøen Livø kommer i fremtiden til at levere varer til supermarkedskæden Irma. Foto: TV2/Nord

Minister indvier Limfjordens nye stenrev

Esben Lunde Larsen bidrager selv til opbygningen af stenrevet ved indvielsen mandag morgen.

Mandag indvier miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sammen med Lise Bech (DF), valgt i Thisted-kredsen, et ny stenrev nordvest for Livø.

Ministeren deltager i opbygningen af stenrevet og dumper selv en sten i vandet, skriver LimfjordUpdate.dk.

Opbygningen af stenrevet sker blandt andet med 10.000 kubikmeter granitsten, hvilket svarer til 10 skibsladninger fyldt med sten.

Projektet skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel i forhold til kvælstof og udvikle spændende natur med planter og fisk.

Miljø- og fødevareministeriet har sat projektet i gang, der udføres af Limfjordsrådet. Der er afsat cirka 20 millioner kroner til projektet som en del af Fødevare- og Landbrugspakken, der er indgået mellem V, LA, K og DF.

Projektet, der løber over fem år, etableres i Løgstør Bredning ved Livø, som er et såkaldt Natura 2000-område.