Reklamerer med falsk gravhøj: Hans Kieldsen er i klemme i sag om en gravhøj der slet ikke eksisterer

01:49

En gravhøj er i Trend er aldrig blevet slettet i arkiverne.

En gravhøj er i Trend er aldrig blevet slettet i arkiverne. Foto: Stefan Kjærgaard

1 af 2

Slots- og Kulturstyrelsen reklamerer med en gravhøj i Trend på oversigten over fortidsminder i Danmark. Det sker, selv om deres egen ekspert på området for snart tre år siden undersøgte højen og konkluderede, at der ikke var tale om andet end en grusbunke.

Slots- og Kulturstyrelsen reklamerer med en gravhøj i Trend på oversigten over fortidsminder i Danmark. Det sker selv om deres egen ekspert på området for snart tre år siden undersøgte højen og konkluderede, at der ikke var tale om andet end en grusbunke.

Skovbruger Hans Kieldsen fra Trend har hele sit liv levet med den omtalte gravhøj som nærmeste nabo. Hans far påstod dog altid, at der ikke var tale om en gravhøj, men der imod grus og sand, som havde været brugt i forbindelse med produktion af cementsten på ejendommen.

- I starten ringede jeg en gang om måneden for at høre, om de havde opgivet registreringen og aflyst den i tingbogen, men det har jeg opgivet nu.

Hans Kieldsen, frustreret jordejer

Først da Hans Kieldsen ville opføre en husstandsvindmølle på sin grund gav højen problemer.

- Firmaet, som skulle opføre møllen sagde til mig, at det fik jeg aldrig lov til, fordi der ligger en tinglyst gravhøj for tæt på byggezonen.

Hans Kieldsen forsøgte derefter, at få Slots- og Kulturstyrelsen til at undersøge om der var tale om en gravhøj eller ej, men så let skulle det ikke gå. Men skovejeren fra Trend er både tålmodig og vedholdende, så da chancen bød sig i forbindelse med en anden fredningssag på hans jord fik han syn for sagn.

- Det kan smutte

Slots- og Kulturstyrelsens ekspert i gravhøje Torben Dehn indvilgede i at undersøge højen, og den lokale inspektør fra Vesthimmerlands Museum Bjarne Henning Nielsen deltog i arbejdet.

- Vores registreringer af fortidsminder er sædvanligvis meget troværdige og vi stoler næsten blindt på alt hvad der står i de gamle indberetninger. Men det kan altså smutte, som i tilfældet her hos Kieldsen, som har en knold jord, der i den grad ligner en gravhøj.

Slots- og Kulturstyrelsens ekspert konkluderede efter en prøvegravning, at der ikke var tale om en gravhøj, men blot jord og grus. Netop grusgravningen i højen var med til at forvirre museumsfolkene, der senest i 1953 besøgte højen. Hullet hvor der var fjernet grus lignede fuldstændig de plyndringshuller, som fortidens ransmænd har gravet, i jagten på kostbart gravgods.

Det var grus

Men det var altså grus, der var fjernet i moderne tid. Torben Dehn indstillede på baggrund af sin undersøgelse , at højen blev slettet og at tinglysningen blev ophævet. Men nu tre år senere er intet altså sket.

- I starten ringede jeg en gang om måneden for at høre, om de havde opgivet registreringen og aflyst den i tingbogen, men det har jeg opgivet nu. Min vindmølle er også opgivet, for det var en særlig ordning med tilskud, der gjorde den interessant. Tiden er forpasset, siger Hans Kieldsen.

Museumsinspektør Hans Bjarne Nielsen fra Vesthimmerlands Museum kan ikke give en forklaring på, hvorfor den falske gravhøj stadig er registret som et fortidsminde.

- Man burde måske nok havde gjort noget fra Slots- og Kulturstyrelsens side og havde afmeldt den permanent i alle registreringer. Tre år er langtid selv i museumsverden, siger Bjarne Henning Nielsen. 

 

Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsens skriftlige svar på TV2 Nords henvendelse:

 - Hvorfor skal der gå tre år med at aflyse en gravhøj, som I selv har undersøgt?

 

- Højen skulle have været fjernet fra vores database og fra det tilhørende kort, og den skulle have været aflyst i tingbogen umiddelbart efter, at det var konstateret, at der ikke var tale om gravhøj. Det er en fejl, at dette ikke er sket, og det kan jeg kun beklage. Det er bestemt ikke noget, vi oplever tit, og jeg kan kun erindre, at det er sket en enkelt gang før i mine 15 år i Slots- og Kulturstyrelsen.

 

-Hvad er årsagen?

 

- Vi har et lille efterslæb på tinglysningen af fortidsminder, og den pågældende sag blev ikke ekspederet. Det beklager vi, og vi har med det samme taget skridt til at få højen afmeldt som gravhøj.

 

- Hvordan har I det med, at den pågældende lodsejer er gået glip af en mulighed for at stille en vindmølle op (tilskud)?

 

- Jeg er da ked af, hvis vores manglende aflysning af gravhøjen har været årsag til, at der ikke blev opsat en husvindmølle. I det notat, som styrelsen udarbejdede i forlængelse af undersøgelsen af gravhøjen, fremgår det klart, at gravhøjen skal aflyses. Det var derfor tydeligt, hvad der skulle ske, og ejeren kunne have fremvist notatet til kommunen, som i deres sagsbehandling angående vindmøllen ville have mulighed for at forhøre sig hos styrelsen.

 

- Hvad har I gjort på baggrund af denne sag?

 

- Vi er allerede i gang med at afvikle efterslæbet, og vi vil på den måde have styr på andre eventuelle sager, men vi har ikke kendskab til andre gravhøje, som ikke er blevet afviklet som aftalt.

 

- Hvad gør I for at undgå, at det sker igen?

 

- Vi har ingen grund til at tro, at der flere gravhøje, der er fredet som gravhøje, som ikke er rigtige gravhøje. Rigtig mange fortidsminder er blevet fredet gennem de sidste 100 år, og der kan være truffet forkerte beslutninger i løbet af den lange periode. Derfor er vi også særligt opmærksomme i forbindelse med en konkret sagsbehandling, om der kan være noget i fredningen eller kommentarer fra ejer eller museer, der giver os anledning til at tro, at fortidsmindet bør undersøges nærmere. Hvis der er anledning til at foretage et tilsyn og afklare forholdet, så gør vi det og foretager de nødvendige undersøgelser. Det er yderst sjældent, at det har været nødvendigt.

Forsiden lige nu