Sten skal give kunstigt åndedræt til Limfjorden

Foto: TV2/Nord

20 millioner kroner er blevet afsat til et projekt i Limfjorden, hvor et stenrev forhåbentlig skal beskytte vandmiljøet.

Natura 2000-området Løgstør Bredning skal fremover være forsøgskanin på et nyt projekt, der skal vise, om stenrev kan stoppe frigivelse af kvælstof fra havbunden.  Miljø - og fødevareminister Eva Kjer Hansen har sat projektet i gang, og der er afsat 20 millioner kroner.

Planen er, at der på stenene skal vokse tang, som producerer så meget ilt, at der ikke bliver frigivet kvælstof fra havbunden. Hvis det rent faktisk lykkes, så vil havet nemlig være langt mere modstandsdygtig overfor det kvælstof, der kommer fra markerne.

- Der er behov for nye kvælstofvirkemidler, der kan beskytte vandmiljøet og samtidig sikre, at landbruget kan gøde, så de opnår en effektiv produktion. Teorien bag projektet er på plads, så nu undersøger vi, om stenrev også er et effektivt kvælstofvirkemiddel i praksis, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Miljø - og fødevareminister samt Limfjordrådet gør sig også forhåbninger om, at stenrevet vil kunne skabe øget biodiversitet i området, fordi det vil tiltrække fisk og planter.

- Jeg følger projektet med store forventninger. Vi har gennem mange år gjort en indsats for at forbedre vores vandmiljø, og vi skal fortsætte med at finde nye løsninger. Udover at et stenrev måske kan gøre Limfjorden mere robust over for kvælstof, forventer vi også, at det vil give bedre forhold for dyre- og planteliv, siger Eva Kjer Hansen.

De første sten lægges ud i 2016, og projektet løbet frem til 2020.

 

 

Forsiden lige nu