75 ledige var mødt op til informationsmødet hos Outline Vinduer. Foto: Gitte Birkelund Dons

75 ledige var mødt op til informationsmødet hos Outline Vinduer. Foto: Gitte Birkelund Dons

75 ledige var mødt op til informationsmødet hos Outline Vinduer. Foto: Gitte Birkelund Dons

75 ledige var mødt op til informationsmødet hos Outline Vinduer. Foto: Gitte Birkelund Dons

1 af 4

Vinduesvirksomhed går nye veje for at finde medarbejdere

Hos Outline Vinduer i Farsø mangler man 40-50 medarbejdere i produktionen - det skal et informationsmøde mandag hjælpe på.

Lige nu mangler man mellem 40 og 50 medarbejdere i produktionen hos Outline Vinduer i Farsø. Og for at få dem i hus, går virksomheden nu nye veje.

Outline Vinduer har allieret sig med Jobcenter Vesthimmerland og operettet et kursusforløb sammen med Skive Tekniske Skole. Kurset skal opkvalificere de ledige til at kunne arbejde i en produktionsvirksomhed. 

Samarbejdet bliver skudt i gang med et informationsmøde og en praktiksamtale med interesserede ledige mandag morgen.

Informationsmødet har til formål dels at introducere ledige til forløbet og dels at rekruttere medarbejdere til Outline Vinduer. Den efterfølgende samtale med en produktionsleder afklarer, hvem der skal have et kursusforløb tilbudt og dermed have gode chancer for ansættelse bagefter.

- Vi glæder os til at prøve det nye koncept af, der gerne skulle være til gavn for både den ledige, kommunen og os. Tanken er jo at få flere ledige i job, og det er vores målsætning, at alle, der tager kurset, skal fastansættes efterfølgende. Vi står i øjeblikket i den situation, at vi samlet set skal ansætte 40-50 nye medarbejdere, hvoraf vi stadig mangler at ansætte omtrent 30, og her forventer vi, at nogle kommer fra dette forløb, fortæller direktør i Outline Vinduer, Jens Sørensen

Selve kursusforløbet varer syv uger, hvoraf fire af ugerne inkluderer praktik hos Outline. Her arbejder deltagerne med de emner, der løbende undervises i på Skive Tekniske Skole.

Hos Jobcenter Vesthimmerland glæder man sig især over Outlines initiativ, fordi det bidrager positivt til at nedbringe arbejdsløsheden i kommunen. Samtidig har det stor værdi for den enkelte ledige.

- I Vesthimmerlands Kommune gør vi en indsats for at øge samarbejdet med kommunens virksomheder. Derfor er det også utroligt positivt, når erhvervslivet tager initiativ til at oprette partnerskabs- og samarbejdsaftaler med os. Det er med til at øge beskæftigelsen og er samtidig et godt springbræt for de ledige til at finde vej ind på arbejdsmarkedet, siger Lone Lollesgaard, der er job- og borgerservicechef i Vesthimmerlands Kommune.

Ifølge TV2 Nords oplysninger er 75 ledige tilmeldt mødet og praktiksamtalen. 

Forløbet begynder den 13. marts 2017 og vil blandt andet indeholde undervisning i kunde- og leverandørforhold, kvalitetsstyring, produktionsoptimering med Lean-værktøjer og teknisk læring.