LIGE NU:

400 fulgte virtuelt møde om fjordforbindelse

Langt fra alle spørgsmål blev besvaret, da Vejdirektoratet onsdag indbød til borgermøde om den tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Knap 400 nordjyder fulgte med, da Vejdirektoratet onsdag aften holdt virtuelt borgermøde som led i den offentlige høring om opdateringen af VVM-redegørelsen for en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Et halvt hundrede spørgsmål, indsendt på skrift under mødet, blev søgt besvaret af direktoratets medarbejdere. 

Men allerede før mødet var slut, rasede kritikere på sociale medier over, at der kun i et vist omfang blev givet egentlige svar på alle spørgsmål. Og tilsyneladende var “tekniske problemer” skyld i, at ikke alle afleverede spørgsmål nåede frem, oplyste mødelederen, trafik- og plandirektør Helga Theil Thomsen fra Vejdirektoratet.

Mødet foregik virtuelt, hvilket også resulterede i flere afvigelser fra et normalt høringsmøde.
Mødet foregik virtuelt, hvilket også resulterede i flere afvigelser fra et normalt høringsmøde.
Foto: Emma Fjordbak

Et anderledes møde

Hun slog allerede i sin velkomst fast, at formen på mødet ville være anderledes end normalt, på grund af coronarestriktioner.

Det fremgik ikke, hvem afsenderne var af de spørgsmål, der rent faktisk blev bragt frem til besvarelse. En del spurgte, hvorfor det kun er en Egholm-forbindelse og ikke - som tidligere - også et ekstra tunnelrør, der er undersøgt. Her henviste Helga Theil Thomsen til den politiske aftale på Christiansborg, der i 2014 lagde fast, at en eventuel forbindelse skal gå via Egholm.

Mange stillede spørgsmål til støjbelastningen, herunder hvorfor motorvejen ikke er rykket mere end 200 meter længere mod vest og dermed fra en del boliger i forhold til tidligere planer. Projektleder Niels Fejer Christiansen oplyste, at det var umuligt at rykke vejen endnu mere mod vest, fordi den så vil komme for tæt på de drikkevandsboringer ved Drastrup, der forsyner en stor del af Aalborg med drikkevand.

Ubesvarede spørgsmål bliver besvaret på hjemmeside

I et forsøg på at reducere støjbelastningen i en række større boligområder i det vestlige Aalborg opsættes der langs den 20 kilometer lange motorvej 5,3 kilometer støjafskærmning ved Dall, Dall Villaby, Drastrup og ved Nørholmsvej.

Ved Sofiendal Enge er og kommer der boliger, hvor støjen nogle steder er over det, Miljøstyrelsen anbefaler. At man ikke også her opsætter støjskærme, forklarede fagprojektleder Lene Nøhr Michelsen med, at disse boliger er planlagt efter 2014, hvor linjeføringen blev fastlagt politisk. De, der slår sig ned her, har altså, var ræsonnementet, vidst, at der kunne komme en motorvej.

Mødelederen konstaterede, at der var “masser, masser af spørgsmål,” man ikke havde nået at besvare under det to timer lange møde. Det lovede Vejdirektoratet til gengæld at gøre de kommende dage på projektets hjemmeside.

VVM-redegørelsen er i offentlig høring frem til 30. april.

E45 3

Varetægtsfængslet efter knivstik på motorvej

Øland Kraftvarmeværk case

play Fjernvarmekunder i klemme: - Man regner jo ikke med, at varmen pludselig er væk

hund2

Badesæsonen er ovre: Inden poolen tømmes, får hundene lov til at tage sig en dukkert

Nrd.sundby knivstik 1

Knivstikkeri i Nørresundby: Varetægtsfængslet efter knivoverfald

E45 3

Varetægtsfængslet efter knivstik på motorvej

Øland Kraftvarmeværk case

play Fjernvarmekunder i klemme: - Man regner jo ikke med, at varmen pludselig er væk

Til forsiden

Til forsiden