LIGE NU:

Aalborg er blandt de bedste til at forebygge indlæggelser af ældre

Aalborg Kommune er blandt de 10 kommuner bedste i Danmark til at forebygge indlæggelser af ældre borgere i hjemmeplejen. Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det er til de ældre borgeres bedste, hvis man kan undgå at indlægge dem på sygehusene ved at lave en forebyggende indsats.

Og dén disciplin er Aalborg Kommune en af de bedste til i Danmark. Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Her ligger Aalborg Kommune nemlig i top 10 over de kommuner, der er bedst til at forebygge indlæggelser af ældre.

Det er noget, der vækker stolthed og glæde i Aalborg. Det fortæller rådmand Jørgen Hein (R). Her peger han på en 10 år lang målrettet indsats som den primære årsag til, at Aalborg klarer sig så godt i analysen.

- Jeg er en både glad og stolt rådmand. Forebyggelse af indlæggelser af ældre er et område, som vi har lagt mange resurser i de seneste 10 år, og nu kan vi for alvor se effekten af vores målrettede indsatser. Vi ligger langt, langt under landsgennemsnittet, og det er vi meget stolte af, siger Jørgen Hein.

Bred indsats for at nå målet

Analysen viser, at der i 2016 på landsplan var 198 forebyggelige indlæggelser per 1.000 modtagere af hjemmepleje. Aalborg Kommune placerer sig 39 procent under det gennemsnit.

Hjemmeplejechef Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen glæder sig også over det flotte skudsmål fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og peger på ledelsesfokus som en af de væsentlige årsager:

- Jeg kan ikke pege på en enkelt årsag til det flotte resultat. Vi har sat ind på rigtig mange fronter for at nedbringe antallet af indlæggelser. Vi har for eksempel styrket samarbejdet med sygehuse og de praktiserende læger, men vi har også opkvalificeret vores medarbejdere og valgt at følge vores borgere tæt, når de bliver udskrevet fra sygehuset, siger Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen.

- Vores forvaltningsledelse har gennem 10 år prioriteret området og løbende fulgt udviklingen i forebyggelige indlæggelser tæt, og det har helt sikkert bidraget til, at vi er lykkedes med at nedbringe antallet så meget, forklarer hjemmeplejechefen i Aalborg Kommune.