Aalborg Kommune går forrest og tester førerløse køretøjer

Foto: Torben Lykke Larsen

​Som det første projekt med førerløse køretøjer i Danmark undersøger Aalborg Kommune muligheden for at indsætte en førerløs bus i Aalborg Øst

Aalborg Kommune arbejder for tiden på at indsætte en førerløs bus i Aalborg Øst på den nordlige del af Astrupstien. Den skal køre fra Sundheds- og Kvarterhuset og Trekanten i Syd til Lejrbos boliger ved Skallerupvej i nord. Et af formålene med projektet er at gøre det nemmere at komme rundt for de borgere i området, som i dag ikke er så mobile. Det kan for eksempel være gangbesværede, børn eller beboere uden bil. På samme tid er formålet også at lette adgangen til de mange lokale aktiviteter og service- og fritidstilbud, der findes i området i dag, herunder adgangen til de kollektive trafikforbindelser ind til centrum. Endelig vil et forsøg med en førerløs bus også gøre Aalborg Øst til såkaldt first mover ved at teste den førerløse teknologi som det første sted i Danmark. 

- Vi er meget begejstrede for, at der nu kommer en meget beboer-nær mobilitetsløsning i Aalborg Øst, der er tilgængelig for alle uanset alder og førlighed. At det oven i købet er med førerløs teknologi, som de første i Danmark, er bare prikken over i’et, siger direktørerne for de tre boligorganisationer, Himmerland Boligforening, Alabu Bolig og Lejerbo. De bidrager alle tre til projektet ved at lade dele af bussens rute køre på deres matrikler.

På sigt arbejdes der med at indsætte førerløse busser på hele Astrupstien fra Øster Uttrup Vej i nord til BRT-stoppet ved Aalborg Universitet i syd. Før dette er muligt, kræver det en opgradering af hele sti-strækningen og udvidelse af tunneller samt en parkbro over Universitetsboulevarden. Så derfor er tanken i første omgang at indsætte bussen på en forsøgsstrækning på den nordlige del af stien. Testruten er ca. 1,6 km, og der er 8 stoppesteder på ruten. For fortsat at sikre gode forhold for cyklister og gående på Astrupstien, udvides stien til ca. 10 meter, så de tre typer af trafikanter får hver deres sti. Ud over de reserverede kommunale midler arbejdes der pt på at rejse fonds- og EU-midler til gennemførelse af forsøgsstrækningen. Det forventes, at anlægsarbejdet af stien kan gennemføres i 2017, så stien er klar til, at der indsættes busser i begyndelsen af 2018.

At indsætte en førerløse bus på Astrupstien er kun et blandt mange igangværende initiativer i Aalborg Øst. Aktiviteterne tæller bl.a. også etableringen af det nye Universitetshospital, et kickstart-anlægsprojekt i samarbejde med RealDania, hvor tunnelen og tilstødende byrum ved Humlebakken renoveres. Samtidig foregår der en storstilet renovering af de almene boliger i området ud fra bl.a. Helhedsplan Kildeparken 2020.

- At indsætte en førerløs bus på Astrupstien skal ikke blot binde området bedre sammen. Bussen skal også medvirke til at sikre en højere grad af intern mobilitet og gøre beboerne i området mere mobile. Samtidig er den førerløse bus et billede på den udvikling, der er i gang i Aalborg Øst, hvor området i den grad går forrest på store investeringer og skaber synergi på tværs af projekter og matrikler, siger rådmand for by- og landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (Socialdemokraterne).

Der er en bred opbakning blandt kommunens forskellige forvaltninger til projektet, og samtidig er der mange eksterne interessenter og partnere i projektet. Ud over de tre omtalte boligorganisationer i området tæller partnere bl.a. også Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland og Aalborg Universitet. 

Aalborg Kommune er i kontakt med det fransk firma, NAVYA Technology. De har udviklet førerløse busser på el til flere testforsøg i Europa. På Astrupstien er planen, at der hele tiden vil være to busser i drift, mens en tredje lader op. Dette betyder, at der kun er 10 min. mellem at der kommer en bus. Der er plads til 15 passagerer i bussen af gangen. 
Den førerløse bus opererer ved hjælp af multisensor teknologier: GPS, Lidar, radar og kamerakontrol. Denne kombination af teknologier giver bussen mulighed for at bevæge sig sikkert i alle trafik- og opholdsmiljøer.

Forsiden lige nu