Aalborg Kommune i GDPR-skandale: Stort fællesdrev indeholdt følsomme oplysninger

Det er ikke muligt for kommunen at orientere alle inden for rimelig tid på grund af bruddets omfang og kompleksitet.

Aalborg Kommune har konstateret et større brud på persondatasikkerheden, det oplyser de selv på deres hjemmeside.

I en længere årrække har kommunen haft nogle fællesdrev, som medarbejdere fra Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Aalborg Forsyning har kunne tilgå.

Her er der fundet forskellige filer, som indeholder private oplysninger om både større og mindre grupper af nuværende og tidligere borgere og ansatte i Aalborg Kommune. 

Det er oplysninger som CPR-nummer, navn, telefonnummer og adresse, der fremgår på forskellige oversigter på fællesdrevet.

For eksempel er der fundet en fil fra 2011 med CPR-nummer og adresse på alle kommunens borgere, som er udarbejdet i forbindelse med en befolkningsundersøgelse.

Ifølge Danmarks Statistik var der omkring 200.000 borgere i Aalborg Kommune i 2011.

Følsomme oplysninger

En enkelt fil fra et tidligere debitorsystem indeholder udover CPR-nummer også et notatfelt, som blandt andet kan indeholde følsomme og fortrolige oplysninger.

Aalborg Kommune skriver, at det for eksempel kan være et notat om, at en borger har ringet ind og meddelt, at vedkommende ikke kan betale sine regninger til kommunen på grund af sygdom.

Kommunen understreger, at de ikke har grund til at tro, at nogle af medarbejderne har tilgået filer på fællesdrevet med personoplysninger, som ikke har været relevant for deres arbejde. 

- Men da vi omvendt heller ikke kan dokumentere, at det ikke er sket, vælger vi at underette om sikkerhedsbruddet, skriver de.

Lukket ned

Da sikkerhedsbruddet blev opdaget, valgte Aalborg Kommune at lukke helt ned for fællesdrevet, som nu er åbnet op for enkelte betroede medarbejdere, der har fået til opgave at undersøge omfanget af sikkerhedsbrudet.

Fremadrettet vil Aalborg Kommune begrænse brugen af fællesdrev og undersøge, om det er muligt helt at stoppe med at bruge fællesdrev af den type.


Seneste nyt

fra Nordjylland