LIGE NU:

Aalborg Kommune sætter 12 millioner af til brandsikkerhed

Brandsikkerheden er nu undersøgt på samtlige 35 plejehjem og 48 botilbud i Aalborg Kommune, og politikerne er klar i mælet, alt skal være i orden inden årsskiftet og afsætter samtidig 12 millioner kroner til det.

Det er dog ifølge rådmanden på området, Jørgen Hein, småting, der mangler på plejehjem og bosteder for at stederne kan leve op til nye og skærpede krav.

- Sikkerheden er i forvejen i orden, men det er område som fra politisk side på Christiansborg har haft meget fokus efter en række tragiske brande på plejehjem, og de nye krav efterlever vi selvfølgelig, vi er jo en ordentlig kommune, siger Jørgen Hein (Rad.V.), rådmand for ældre- og handicapområdet i Aalborg Kommune.

Udvalget har netop bevilliget 12 millioner kroner til øget brandsikkerhed, og det kommer til at handle om, at der skal sættes sprinkleranlæg op i alle bygninger, ligesom der flere steder skal ryddes op, således at gangarealer holdes fri i tilfælde af brand.

Og det er et projekt, som politikerne ønsker at igangsætte straks. 
 

Initiativerne vil ligeledes blive igangsat i et tæt samarbejde med boligorganisationerne, der ejer en række af bygningerne, så der er enighed om relevante og nødvendige brandtekniske løsninger.

For de boligorganisationsejede bygninger, er der krav om beboerinddragelse og godkendelse af initiativer, som kan få konsekvenser for huslejen i forbindelse med finansieringen.

Undersøgelsen er gennemført af COWI, som ekstern brandtekniske rådgiver.