Aalborg Varme fusionerer med Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Foto: Per Frank Paulsen

Aalborg Varme A/S overtager Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

På trods af stigningen i fjernvarmeprisen tidligere på året, skal varmekunderne i Ellidshøj og Ferslev fremover have det varme vand fra Aalborg Varme A/S.

Borgerne i Ellidshøj og Ferslev skal fremover holde varmen med varmt vand fra Aalborg Varme. Det står fast, efter bestyrelsen for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. har godkendt en fusionsaftale, der træder i kraft 1. juli. 

- Fusionen med Aalborg Varme har været længe undervejs, men aftalen kommer til at skabe meget mere tryghed omkring en af husholdningernes store poster for borgerne i Ellidshøj og Ferslev, siger Jeffrey Porsborg-Smith, formand for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

- Aalborg Varme er glade for, at Ellidshøj-Ferslev har holdt fast i planerne om at fusio-nere med os, og det bekræfter os i, at vi, på trods af den meget omtalte varmeprisstig-ning, fortsat har et rigtig attraktivt produkt at tilbyde. Vi ser frem til fra 1. juli at byde borgerne i Ellidshøj og Ferslev velkommen som varmekunder hos os, siger Flemming Mostrup Kielgast, Afdelingschef i Aalborg Energikoncern.

Overtagelsen af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk har været undervejs i en årrække med forhandlinger af flere omgange om en overtagelse af kraftvarmeværket og dets kunder - første gang i 2005/2006. I marts 2015 sagde Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks forbru-gere så ja til Aalborg Varmes overtagelsestilbud på en ekstraordinær generalforsamling, og med dagens underskrift er overtagelsen en realitet.