LIGE NU:

AAU-forskere lancerer trafikapp for at finde trafikuheld

Mange mindre trafikuheld bliver aldrig meldt til politiet, men forskere fra AAU vil nu indsamle data fra bløde trafikanter for at kortlægge uheldene.

Næsten hver eneste dag sker der små uheld i trafikken, som aldrig bliver meldt til politiet, og hvor den tilskadekomne ikke runder skadestuen. Små sammenstød mellem fodgængere og cyklister og knallertkørere bliver derfor så godt som aldrig registreret nogen steder. 

Men det vil forskere på Aalborg Universitet nu lave om på med et spørgeskema og en ny trafikapp til mobiltelefoner. Her kan de såkaldt bløde trafikanter - til fods, cykel og knallert - selv rapportere, hver gang de kommer galt af sted. Formålet er at indsamle viden om de trafikuheld, myndighederne aldrig får kendskab til. 

- Vi er ved at rekruttere deltagere til en undersøgelse blandt fodgængere, cyklister og knallertkørere for at få mere viden om, hvor og hvordan deres uheld i trafikken sker. Det er kun en ganske lille del, som bliver registreret af politiet - for cyklister er det for eksempel kun omkring fem procent af alle deres uheld. Det betyder, at vi mangler vigtig viden for at kunne forbedre trafiksikkerheden for disse trafikanter, forklarer ph.d.-stipendiat Tanja Kidholm Osmann Madsen fra Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet.

Hun er med i gruppen af forskere, der har fået udviklet en app til android-smartphones, hvor deltagerne i undersøgelsen kan fortælle om omstændighederne, hvis de har været involveret i et uheld eller et ”næsten-uheld”, hvor det var tæt på at gå galt. Hvis man ikke har en android-smartphone, er det også muligt at deltage via et webspørgeskema.

Undersøgelsen kører nu i ni måneder frem til juni 2017, og hver måned får deltagerne et spørgeskema. hvor de bliver spurgt, om de har haft en ulykke, som de ikke allerede har registreret. Undersøgelsen indgår i et stort EU-projekt.

Ulempen ved at bede trafikanterne om selv at rapportere uheldene er, at man ikke kan være sikker på, at borgeren fortæller hele sandheden eller får alle detaljer med. Men omvendt er fordelen, at forskerne måske kan få detaljer med, som politiet måske ikke ville få i en rapport.

- Vi får ofte endnu mere viden om ulykken ved at høre beskrivelsen fra trafikantens side. Det giver oplysninger, som politiet normalt ikke har med i deres registreringer. Det kan eksempelvis være, at trafikanten fortæller, at han/hun var sent på den og måske tog et par chancer i trafikken eller havde tankerne et andet sted. Den type information er også vigtig i vores forskning, fordi det kan være med til at forklare, hvorfor ulykken skete - og ikke kun hvad der skete, understreger trafikforsker Tanja Kidholm Osmann Madsen.

Man kan tilmelde sig undersøgelsen her:

https://vru.create.aau.dk/questionnaires/new-participant/74