ANALYSE: Minister afviser enhver kritik af anlægslov - ny beregning af østløsning på vej

Søren Wormslev
Politisk analytiker, TV2 Nord

Det timelange samråd viste, at minister og modstandere på en række felter har en diametralt modsat opfattelse af tingenes tilstand:

Thomas Danielsen mener, at lovforslaget er “et virkelig godt fundament i forhold til at træffe en beslutning”, og at der i Nordjylland er “bred tilslutning”. Torsten Gejl (ALT), som havde indkaldt til samrådet, mener, at det “alene er kransekagefigurerne, der bakker op. Der har ikke været een eneste undersøgelse, hvor flertallet af borgerne ønsker en Egholm-linjeføring. Det er et projekt med en meget ringe folkelig opbakning”.

Løsgængeren Theresa Scavenius sagde, at lovforslaget strider mod dansk og EU-lovgivning. Rasmus Prehn (S) - udover ministeren den eneste tilhænger af projektet, der sagde noget - afviste dette og sagde, at det “ikke er muligt at fremsætte et lovforslag, hvis det er i strid med EU-retten”. Og transportministeren sagde flere gange, at han føler sig sikker på, at EU-retten er overholdt.

Det sagde han blandt andet, da Jette Gottlieb (EL) meget direkte spurgte til dette.

Det gjorde hun blandt andet med henvisning til, at når man som her - i forhold til odderne - fraviger EU’s habitatdirektiv, må der ikke være andre brugbare alternativer. 

Ekstra rør vurderet med ny model

En række modstandere har forlangt, at en østlig linjeføring - i form af et ekstra tunnelrør - undersøges nærmere med de regnemetoder, man i dag har til rådighed. Det har transportministeren afvist. I stedet er der lokalt indsamlet godt 100.000 kr. til at lade et af de firmaer, der har adgang til at bruge Vejdirektoratets nyeste beregningsmodel, kaldet den grønne mobilitetsmodel, vurdere pris, konsekvenser osv. af et ekstra tunnelrør.

Torsten Gejl kunne i samrådet oplyse, at de første beregninger viser, at vælger man et ekstra tunnelrør i stedet for Egholm-forbindelsen, vil det være billigere og hurtigere at etablere, og i 2035 vil der ikke mere være trængsel på motorvejen ved Aalborg. Flere detaljer vil fremkomme i løbet af nogle uger, lod han forstå.

Den radikale Christian Friis Bach sagde, at hans parti under regeringsforhandlingerne - som partiet siden forlod - netop havde efterlyst disse beregninger af et ekstra tunnelrør.

- Er du enig i, at et ekstra tunnelrør kunne løse trængselsproblemerne mange år frem i tiden? spurgte han ministeren, der svarede, at “tallene i den ny beregning jo nok skal passe. Vestløsningen er bare i sin helhed bedre”.

Theresa Berg Andersen (SF) prøvede uden det store held at få uddybet, hvori disse helheds-forbedringer bestod.

Thomas Danielsen fastholdt samtidig, at alt er undersøgt tilstrækkeligt og på en række punkter grundigere end ved andre projekter. Der er, oplyste han, brugt 50.000 konsulenttimer og 20 årsværk i Vejdirektoratet.

Og så sagde han - med et glimt i øjet, understregede han - at odderne med de foreslåede afværgeforanstaltninger får forhold, der er så meget bedre end nu, at hvis odderne havde kunnet skrive et høringssvar, ville den have udtrykt sin taknemmelighed for dette!

Flertal er svært at rokke

På bundlinjen står - som også før samrådet - at et stort flertal i Folketinget bakker lovforslaget om en ny fjordforbindelse op. Tilhængerne var imidlertid fraværende eller stort set tavse i tirsdagens samråd. Modstanderne skød løs og bebudede, at der vil komme flere spørgsmål og krav om en høring i udvalget om bl.a. konsekvenser for grundvandet.

Samtidig vil de nordjyske modstandere af Egholm-forbindelsen uden tvivl med den nye beregning prøve i elvte time at overbevise nogle af tilhængerne i Folketinget om, at de i stedet bør arbejde for en østløsning. At dømme ud fra de meget, meget stålsatte kommentarer, der lød under førstebehandlingen af anlægsloven, tyder ikke meget på, at det vil lykkes.

Ifølge tidsplanen kommer lovforslaget til tredje og sidste behandling i folketingssalen midt i maj. 

Forsiden lige nu

Breaking
[Tilpasset] 230423 IN Piratis vinder guld Still

Dokumentfalsk i regnskabet: Direktør i Aalborg Pirates hjemsendes

Birgit og Karsten Dybvad

play Havneformand er overrasket over omfanget af problemerne

200523 økogrise 5

gallery Beskidte svin: Flere grise med ætsninger og alvorlige skader hos svinebonde

Nordjyske Bank

Bank har over en halv milliard i overskud på få måneder

240424 FO E DNA test i spektakulært fund

play De leder efter DNA i moser: - Det forankrer os

Breaking
[Tilpasset] 230423 IN Piratis vinder guld Still

Dokumentfalsk i regnskabet: Direktør i Aalborg Pirates hjemsendes

Birgit og Karsten Dybvad

play Havneformand er overrasket over omfanget af problemerne

200523 økogrise 5

gallery Beskidte svin: Flere grise med ætsninger og alvorlige skader hos svinebonde

Nordjyske Bank

Bank har over en halv milliard i overskud på få måneder

Til forsiden

Til forsiden