LIGE NU:

Bilister i kø: Ny jernbane til Aalborg Lufthavn vil give problemer for biltrafikken

Den nye jernbane til Aalborg Lufthavn, der åbner sidst på året, kommer til at skabe problemer for biltrafikken gennem Nørresundby. Når banen åbner vil bilisterne komme til at holde mere i kø i myldretiden end de allerede gør i dag.

Thistedvej i Nørresundby er den vigtigste indfaldsvej for dem, der pendler mellem det vestlige Vendsyssel og Aalborg. 13.000 bilister kører hver dag over baneoverskæringen i Nørresundby. Når toget kommer, går bommene ned, og bilisterne må holde i kø. Det sker lige nu fire gange i timen.

- Her i myldretiden kan der godt blive nogle lange køer. Du kommer ikke over første gang, der er grønt lys, siger Herluf Sørensen, der bor i Nørresundby.

Når jernbanen ud til Aalborg Lufthavn åbner, bliver antallet af tog, der skal over Thistedvej fordoblet fra fire til otte i timen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet, at fordoblingen af tog kommer til at betyde, at Thistedvej i dagtimerne vil være lukket for biltrafik 24 minutter hver time.

- Det er rigtig meget. Jeg synes allerede, man holder meget i kø nu. Jeg vil da ikke håbe, at det bliver så meget (24 minutter i timen, red.), siger Per Nielsen fra Nørresundby.

quote Her i myldretiden kan der godt blive nogle lange køer. Du kommer ikke over første gang, der er grønt lys.

- Herluf Sørensen, Nørresundby

Banedanmark erkender, at de øgede togtrafik vil betyde, at overkørslen på Thistedvej vil være lukket oftere, end tilfældet er i dag. Banedanmark mener dog ikke, at det går så galt, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet. Ifølge Banedanmark vil overkørslen sammenlagt være spærret i ti minutter pr. time, når den nye bane til Aalborg Lufthavn er indviet ved udgangen af 2020.

For at reducere de trafikale gener, der uundgåeligt følger med, har Banedanmark gjort tiltag, der skal minimere spærretiden i overkørslen. Ved at gennemføre en ny signalteknisk løsning bliver det muligt, at reducere den tid bomanlægget er nede ved hver togpassage, hvilket skal få biltrafikken til at glide bedst muligt, lyder det fra Banedanmark. Løsningen er allerede taget i brug i spor 1 og skal efter planen etableres i spor 2 inden udgangen af 2020. Helt konkret skulle det betyde, at bomanlægget i gennemsnit er nede i et minut og 15 sekunder ved hver togpassage.

Aalborg Komune vil have en viadukt

Aalborg Kommune og Region Nordjylland har i flere år advaret om, at den nye jernbane vil blive en trafikal udfordring for bilisterne. De mener derfor, at der skal laves en viadukt på Thistedvej, så vejen føres under banen. Vejen skal sænkes og banen skal hæves, og Aalborg Kommune mener, at det er et projekt, som staten og Banedanmark skal betale for.

- Det er ikke sådan, at det lige ligger i pipeline til, at det kommer til at ske. Det er også helt klart en rigtig dyr foranstaltning, men det er den eneste foranstaltning, der kan være med til at sikre en ordentlig fremkommelighed på Thistedvej, når der kommer til at køre flere tog, siger stadsingeniør ved Aalborg Kommune, Svend Erik Pedersen.

Nabo laver underskriftsindamling

For nyligt holdt Banedanmark informationsmøde i Nørresundby, hvor de fortalte, at de gener anlægget af de nye spor vil give henover sommeren. Det møde var Søren Walentin, der er nabo til Thistedvej, med til. Han har startet en underskriftindsamling. Her kræver han at få svar på, hvad myndighederne vil gøre for at sikre trafikafviklingen på Thistedvej.

- Der har været borgermøder, men der er ikke nogle konkrete løsningsforslag. Så jeg synes, informationsniveauet er mangelfuldt, siger Søren Walentin.

I mellemtiden vil Aalborg Kommune forsøge at få nogen af bilisterne til at køre ad andre og mindre veje i området. Det løser ikke problemet, men kan måske mindske det.

- Kødannelsen på Thistedvej vil jo blive værre, end den er i dag, fordi der er jo ikke noget, der tyder på, at der kommer til at køre mindre trafik på Thistedvej fremadrettet. Vi er også i et område, hvor vi også udvikler den her del af Nørresundby by, siger stadsingeniør ved Aalborg Kommune, Svend Erik Pedersen.

Kommunens planer beroliger ikke Søren Walentin.

- Jeg føler, at der kommer mere og mere trafik, og at der ikke er nogen plan for, hvordan det skal afvikles, siger Søren Walentin.

Ingen overgang for kørestole og barnevogne

Etablering af de nye spor ud til Aalborg Lufthavn og et dobbeltspor lige nord for Lindholm station betyder også, at Lindholm Station skal bygges om. I dag er der en niveaufri overgang, hvor fodgængere kan krydse sporerne. Den overgang vil Banedanmark nedlægge, fordi de vurderer, det vil være for farligt for borgere og passagerer at krydse skinnerne, når der kommer til at køre dobbelt så mange tog. Togene vil også køre hurtigere end de gør i dag, lyder det fra Banedanmark.

I første omgang vil Banedanmark lave en midlertidig gangbro over sporerne uden adgang for kørestolsbrugere og barnevogne. Banedanmark håber den midlertidige periode bliver så kort som muligt, enten ved etablering af en permanent løsning eller ved etablering af elevatorer. Hvordan den permanente løsning skal være, forhandler Aalborg Kommune og Banedanmark om lige nu.

- Gangbesværede, folk i kørestol og med rollator vil ikke kunne komme over den midlertidige gangbro. Jeg kan ikke love, at den permanente løsning er på plads, når banestrækningen ud til lufthavnen åben, siger stadsingeniør ved Aalborg Kommune, Svend Erik Pedersen.

Søren Walentin kan ikke forstå, hvorfor man ikke har taget beslutning om, hvordan den permanente overgang skal være på Lindholm Station, inden man nedlægger den, der er der i dag.

- Der kan ikke komme handicappede, folk med cykler eller rollatorer over den midlertidige overgang. Vi savner svar på, hvor længe vi skal have den midlertidige overgang, og hvilken permanent løsning der kommer, siger Søren Walentin.