Efter ekstraordinære prøver: Drik trygt vandet fra hanen

Foto: Jørgen Jessen, Scanpix.

Aalborg Vand A/S har foretaget ekstraordinære prøver af drikkevandet for at tjekke pesticid-niveauet, og forekomsterne ligger under den tilladte grænseværdi.

en seneste tid har vandværker landet over haft fokus på pesticid-stoffet Desphenyl-Chloridazon, da det potentielt sundhedsskadelige stof blev fundet i vandet fra to vandværker på Fyn. Faktisk var koncentrationerne så høje, at vandværkerne midlertidigt blev taget ud af drift.

Hvad er en grænseværdi?

En grænseværdi er et tal for den mængde af et givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksimalt må indeholde. I Danmark stiller vi meget strenge krav til vores drikkevand. Som udgangspunkt må der slet ikke være pesticider i drikkevandet, og grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat med udgangspunkt i denne nul-tolerancepolitik.

Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand er som nævnt 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand. 
Kilde: www.vandcenter.dk

Det har tidligere ikke været et lovkrav at tjekke drikkevandet for netop Desphenyl-Chloridazon, men hos Aalborg Vand valgte man alligevel at foretage ekstra prøver af vandet fra egne vandværker efter fundene på Fyn. Heldigvis viste prøverne ingen grimme overraskelser - stoffet forekommer, men kun under den fastsatte grænseværdi.

- Vi holder løbende øje med drikkevandets kvalitet, og selvom vi også igennem længere tid har været opmærksomme på Desphenyl-Chloridazon ved et enkelt vandværk, valgte vi ekstraordinært at teste for stoffet på alle vores vandværker. Som forventet viste disse prøver ikke forekomster af stoffet over den fastsatte grænseværdi. Vores drikkevand er af vanlig høj kvalitet, og vores forbrugere kan trygt drikke det uden bekymring, siger direktør i Aalborg Vand, Bo Laden. 

Netop stoffet desphenyl-chloridazon og to andre pesticier i vandet i dag stammer fra et ukrudtsmiddel, som blev anvendt i Danmark fra midten af 60’erne til midten af 90’erne i landbrugsproduktion af roer, rødbeder og løg. Grænseværdien for stofferne ligger på 0,1 mikrogram/liter.

Ifølge Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Aalborg Vandkoncern, er den seneste tids fokus på fundet af stoffet i drikkevandsboringer rundt om i landet et eksempel på, hvor afgørende rettidig omhu er, når det handler om grundvandsbeskyttelse. 

- Det tager mellem 10 og 200 år for de sundhedsskadelige stoffer at sive ned til grundvandsmagasinerne, og er et magasin først forurenet, kan det ofte være for sent at gøre andet end at lukke boringerne og hente drikkevand et andet sted fra, forklarer han og fortsætter:

- I Aalborg Kommune lavede man landets første indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og har lige siden været med helt fremme i førerfeltet, når det handler om at værne om grundvandet. Alligevel kan vi også her hos os se små forekomster af det her stof, og for mig sætter det en tyk streg under vigtigheden i, at vi fortsat skal gøre vores yderste for at værne om det vand, vi alle skal drikke i fremtiden, siger Lasse Frimand Jensen.

Læs også Skoleelever vil spare på vandet med egen opfindelse

Forsiden lige nu