LIGE NU:

Et bredt budgetforlig med velfærdsløft og et historisk højt anlægsbudget

Et samlet byråd i Aalborg har torsdag aften indgået budgetforlig, der giver et ekstra løft på velfærdsområderne bl.a. på børne- og familieområdet, skoleområdet, ældreområdet og voksen-handicapområdet. Anlægsbudgettet er historisk højt, og der er klimainvesteringer for 140 mio. kr. over fire år.

- Vi prioriterer også nye børnehaver, så vi kan opretholde pasningsgarantien til de mange nye børn. Vi bygger fem nye plejehjem til de markant flere ældre, og vi giver som noget nyt støtte til frivilligt arbejde på demensområdet. Den nære velfærd er højt prioriteret, og i disse COVID-19-tider er velfærd ikke blevet mindre vigtig.

Sådan lyder det fra Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) kort efter han sammen med samlet byråd præsenterede budgetforliget for næste år.

Alle byrådets seks partier er med i budgetforliget - det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

- Aalborg Kommune har et historisk højt anlægsbudget, og det mener vi er nødvendigt for at sikre servicen overfor det stigende antal borgere, for at sikre en god infrastruktur, for at understøtte jobvæksten i erhvervslivet og for at sikre klima og bæredygtighed. Vi kommer til at investere stort i skolerne, og hele Stigsborg Brygge vil forandre sig de kommende år bl.a. med et børne- og ungeunivers og Stigsparken, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Forligspartierne har valgt at tilføre ekstra penge til børne- og familieområdet, folkeskolerne, ældre- og voksenhandicapområdet, ligesom kommunen sætter ind over for at få flere ledige i job med en ny Jobvækstpakke 2.0.

Det sker som følge af, at Covid-19 har betydet, at antallet af ledige i Aalborg Kommune siden marts er steget markant. 

- Jobvækstpakken skal på tværs af erhverv og jobområder være med til at skabe mindst 725 nye job. Vi vil investere i at få ledige hurtigere tilbage i job - og evt. andre job end før. Vi styrker den generelle indsats for jobparate, og vores særlige indsats for dimittender bliver videreført. Aalborg vil gerne kendes på, at vi selv i svære tider, investerer i at gå nye veje, for at sikre, at også ledige med særlige behov kommer i job, fortæller Thomas Kastrup-Larsen. 

Historisk højt anlægsbudget

Budgettet indeholder desuden et historisk højt anlægsbudget på hele 677 millioner kroner, og der vil i perioden 2021-2024 være klimainvesteringer for 140 mio. kr.

- Aalborg Kommune har et historisk højt anlægsbudget, og det mener vi er nødvendigt for at sikre servicen overfor det stigende antal borgere, for at sikre en god infrastruktur, for at understøtte jobvæksten i erhvervslivet og for at sikre klima og bæredygtighed. Vi kommer til at investere stort i skolerne, og hele Stigsborg Brygge vil forandre sig de kommende år bl.a. med et børne- og ungeunivers og Stigsparken, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Flere penge til det specialiserede område

Aalborg Kommune oplever ligeledes et voldsomt pres på det specialiserede børne- og ungeområde. Efter år med budgetoverholdelse sker der nu en tilgang af børn og unge med behov for støtte, og støtten bliver mere og mere omfattende. Til budget 2021 ønsker byrådet at tilføre området samlet 4,5 mio. kr. Midlerne fordeles på tre delindsatser:

• Støttekontaktpersoner: Byrådet finder det vigtigt at gribe tidligt ind for at forebygge, at børn og unges mistrivsel udvikler sig til mere alvorlige problemstillinger. Byrådet ønsker derfor at tilbagerulle den besparelse på 2,0 mio. kr. som Familie- og Socialudvalget besluttede på møde den 18. september, vedr. ændring af serviceniveauet for støtte og kontaktpersoner.

• Udvidet støtte i anbringelsessager: Kommunen oplever flere eksempler på en negativ udvikling hos børn/unge på deres anbringelsessteder, i plejefamilier eller på institutioner/opholdssteder, som gør at anbringelsen kan bryde sammen. Aalborg Kommune vil forøge indsatsen med 1,5 mio. kr. i disse sager ved at ekstra pædagoger/støttepersoner, sammen med børnenes rådgivere, laver en hurtig indsats med krisestøtte til de anbragte børn og deres anbringelsessteder.

• Bedre udslusning: Der er flere eksempler på, at dyre anbringelser på døgntilbud ikke har den nødvendige effekt, og at de varer for længe. Ved en tilførsel af koordinerende medarbejdere vil det være muligt at sikre de unge en tidligere og mere kvalificeret tilbagevenden til Aalborg/nærmiljøet.

Pres på voksen-handicapområdet

Noget af det som borgmester Thomas Kastrup Larsen særligt hæfter sig ved i forbindelse med budgetforliget, det er, at det er lykkedes at finde flere penge til voksen-handicapområdet.

De senere år har der været et udgiftspres netop  på voksen-handicapområdet på grund af flere borgere og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov.

Med budgetforliget bliver der tilført yderligere 8 mio. kr. til området, så der er finansiering til det stigende antal borgere med behov for tilbud på handicapområdet.

I Aalborg Kommune er voksen-handicapområdet i dag opdelt mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Budgetforligspartierne er enige om, at der skal iværksættes en analyse af, hvordan de styringsmæssige forhold kan styrkes. Analysen skal primært have fokus på handicapydelser i forbindelse med, at borgere overgår til pension, men skal også beskrive sammenhænge og overgange mellem børne/unge- og voksenområdet.

Du kan se flere hovedpunkter fra budgetforliget her

 

290321 FO Klitsag i Skagen - Sønder Strand

play Klit-sag fra Skagen fortsætter: Kommunen kræver erstatning

Serenergy

play Russisk spion skal tre år i fængsel - og bliver udvist af Danmark

PH 100521 IN Restauratører mangler arbejdskraft Still

play Teststeder opsluger ung arbejdskraft: - Nogle restaurationer er desperate

20210510-143629-4-1920x1280we

play Fokus: Nordjysk uenighed om skrottede vacciner

290321 FO Klitsag i Skagen - Sønder Strand

play Klit-sag fra Skagen fortsætter: Kommunen kræver erstatning

Serenergy

play Russisk spion skal tre år i fængsel - og bliver udvist af Danmark

PH 100521 IN Restauratører mangler arbejdskraft Still

play Teststeder opsluger ung arbejdskraft: - Nogle restaurationer er desperate

Til forsiden

Til forsiden