Foto: Per Frank Paulsen

03:54

Lone Andersen fra Nordjyllands Historiske Museum fik mundkurv på efter at hun havde sagt bananrepublik om om en omstridt lovgivning om diger her på TV2 Nord. Derfor valgte hun at sige op.

1 af 2

Fik mundkurv på efter kritiske udtalelser: Nu har Lone sagt op

Museumsinspektør Lone Andersen, der er tilsynsførende med fortidsminder i Nordjylland har sagt sit job op. Det sker efter, at hun på TV2 Nord udtalte sig stærkt kritisk over for en lovgivning, der skal beskytte gamle diger i landskabet.

Efter at Lone Andersen i et tv-indslag på TV2 Nord i maj måned kritiserede lovgivning, der skal beskytte gamle diger i landskabet, blev hun kaldt til samtale hos sine arbejdsgivere. Hun var ikke i tvivl om formålet:

- Det var at gøre mig opmærksom på, at jeg skulle holde min mund, siger Lone Andersen.

Følte du, at du fik en mundkurv på?

- Ja! Det gjorde jeg, men jeg havde vurderet, at det, jeg sagde, var temmelig vigtigt i denne sag, for jeg synes man som offentligt ansat har pligt og ret til at ytre sig.

03:54

Lone Andersen fra Nordjyllands Historiske Museum fik mundkurv på efter at hun havde sagt bananrepublik om om en omstridt lovgivning om diger her  på TV2 Nord. Derfor valgte hun at sige op.

Luk video

Det hele begyndte på en mark

Det var en sag om et dige på en mark ved Nørager, der udløste sagen. En landmand havde i syv år kæmpet mod Slots- og Kulturstyrelsen, som mente, at han havde fjernet et gammel dige.

Som Tilsynsførende valgte Lone Andersen dog at støtte landmandens udlægning af sagen. Hun kunne ikke fastslå, om der var fjernet et dige, eller om der nogensinde havde været et på stedet.

Til TV2 Nord udtalte Lone Andersen i indslaget, at lovgivningen på området ikke var en retsstat værdigt, men nærmere en bananrepublik. Den udmelding har tilsyneladende fået konsekvenser.

I hvert fald blev Lone Andersen godt en uge efter sin tv-optræden kaldt til samtale hos sin chef Lars Nørbach, direktør ved Nordjyllands Historiske Museum.

05:35

Se indslaget fra 30. maj 2019, der førte til Lone Andersens opsigelse.

Luk video

Stiller ikke op til interview

Lars Nørbach ønsker ikke at lade sig interviewe om det omtalte møde, da han betragter det som en personalesag, men han bekræfter, at der har været en samtale om sagen. Han vil gerne citeres for, at han ikke selv ville have anvendt ordet bananrepublik om lovgivningen på området.

Venstres Preben Bang Henriksen har tidligere taget sagen op med kulturministeren. Han er rystet over den nye udvikling.

- For mig at se har Lone Andersen en grundlovssikret ret til at udtale sig, og det er ikke i orden at man forsøger at give hende mundkurv på. Jeg har gjort den tidligere kulturminister Mette Bock (LA) opmærksom på den uheldige lovgivning, og vil også rejse sagen overfor den nuværende, Joy Mogensen (Soc.dem.), siger Preben Bang Henriksen.

Det er marken her, der er tale om. Foto: Per Frank Paulsen

Fortryder intet

Lone Andersen fortryder ikke, at hun har udtrykt sig bramfrit om den forkætrede digelovgivning, der i udstrakt grad er baseret på gamle militærkort. Hun mener, at adskillige lodsejere er blevet behandlet helt vilkårligt og i strid med almindelig retssikkerhed:

- Det kommer bag på mig, at systemet har reageret så voldsomt på mine ord, for det er langt fra første gang, at vi fagfolk gør opmærksom på, at lovgivningen ikke fungerer.

- Som offentligt ansat forvalter man jo lovgivningen, og hvis der er noget, man ikke synes er i overensstemmelse med de rettigheder, som borgerne har, så er man nødt til at gøre opmærksom på det, siger Lone Andersen. 

Politiker: Hun fortjener ros

Selv om Lone Andersen altså ikke blev fyret på grund at sine udtalelser, men selv valgte at sige op, mener Preben Bang Henriksen alligevel at sagen er klar.

- Lone Andersen fortjener ros og ikke ballade og mundkurv for at tage bladet fra munden. Hun har været statens tilsynsførende i Nordjylland i 11 år og er derfor særligt kompetent til at udtale sig. Jeg vil forlange en forklaring på, hvorfor hun har skullet stå skoleret, når hun faktisk blot har brugt sin demokratiske ret til at sige sin velunderbyggede mening, siger Preben Bang Henriksen.

Det er ikke lykkedes at få et interview med Slots- og Kulturstyrelsen om sagen, men de har sendt denne udtalelse:

- Når lokale museer agerer som tilsynsmyndighed i konkrete sager, så administrerer de den gældende lovgivningen på området på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor er det vigtigt, at der i disse sager ikke opstår tvivl om, hvilken rolle museet varetager, når man udtaler sig i relation til sagerne.

02:34 Luk video