LIGE NU:

Gasaftale gør Aalborg Portland mere grøn

Investering på 40 millioner i gas skal sikre markant CO2-reduktion i fremtidens cementproduktionen.

Som et led i strategien om at sikre en 30 procent CO2-reduktion i 2030 har Aalborg Portland indgået en aftale med statens gasdistributionsselskab Evida, der skal koble Danmarks eneste cementproducent på gasdistributionsnettet den 1. april 2022.

Med aftalen og en investering på 40 millioner kroner er Aalborg Portland klar til at påbegynde udfasningen af fossile brændsler som kul i produktionen til fordel for lav-fossil naturgas, der har 40 procent lavere CO2-aftryk og vil medføre en estimeret CO2-besparelse på 240.000 tons i 2030. Omstillingen til naturgas er samtidig en trædesten mod CO2-neutral biogas, der på sigt kan sikre en CO2-reduktion på 800.000 tons.

Det oplyser Aalborg Portland i en pressemeddelelse.

- Med investeringen i gasinfrastruktur tager vi et stort skridt i forhold til at realisere vores egen 2030 målsætning og indfri aftalen med regeringen om en reduktion på 660.000 tons CO2, forklarer direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

Ved at udskifte kul med naturgas som brændsel, reduceres CO2-aftrykket med 40 procent, mens en overgang til biogas giver 100 procent reduktion.

- Vi har som mål at gå foran og være en del af løsningen i den grønne omstilling. I første omgang med naturgas og på sigt med biogas. Imidlertid er der flere udfordringer forbundet med en omstilling til biogas, herunder tilstrækkelig biogas og konkurrencedygtige priser. Det stiller ikke mindst krav til de politiske rammevilkår på området, hvor det især er afgørende, at biogas ikke pålægges samme afgift som naturgas, og at anvendelse tæller med i EU’s CO2-kvotesystem, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Etableringen af den nye gasinfrastruktur ved Aalborg Portland forventes sat i drift 1. april 2022.