SENESTE NYT:

Genoptager indsamling: Sådan tager de skraldet i Aalborg Kommune

Fra 15. april sker der ændringer på renovationsområdet i Aalborg Kommune, hvor der igen bliver indsamlet genanvendeligt affald og haveaffald.

Aalborg Kommune har besluttet at genoptage indsamlingen af plast/metal og papir/pap samt haveaffald i kommunen fra og med den 15. april. Og der er desuden besluttet andre ændringer af nødberedskabet, som er beskrevet nærmere i pressemeddelelsen herunder:

Indsamling af plast/metal og papir/pap

 • Containeren skal som normalt sættes ud i skel. Vi medtager ekstra genanvendeligt affald hvis det er sorteret i klare sække og sættes ud i skel sammen med containeren inden kl. 06.00 på afhentningsdagen.

Indsamling af haveaffald

 • Vi afhenter haveaffald som tidligere i haveaffaldscontainer og/eller i bundter på maks. 1x1x1 meter og maks. 15 kg. Vi afhenter ikke ekstra haveaffald i sække eller pakket på anden vis.

Genbrugspladserne og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

 • Frem til den 10. maj vil der fortsat være vagter til at sikre, at der ikke kommer flere borgere ind på vores pladser, end det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • Haveaffald kan til og med den 14. april fortsat afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da genbrugspladserne Over Kæret og Sundsholmen fortsat ikke modtager haveaffald. OBS: Denne ordning kan forlænges yderligere fra den 14. april.

Følgende ordninger og services er fortsat lukket ned

 • Bestillerordningen
 • Selvbetjeningsordninger
  • Reparation og ombytning af container
  • Rengøring af container
  • Chipning af container til haveaffald
  • Bestilling af poser til restaffald

Opstart af ordningerne for genanvendeligt affald og haveaffald tager udgangspunkt i, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne. Viser det modsatte sig at være tilfældet, bliver der lukket ned for ordningerne igen. Situationen vil blive fulgt nøje i løbende dialog med medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og relevante myndigheder.