I dag kigger Folketinget på omstridt lov

Onsdag er det planen, at anlægsloven til den 3. Limfjordsforbindelse fremlægges i Folketinget.

Den har været længe undervejs, og den har været genstand for megen polemik. 

Men onsdag fremlægges den anlægslov i Folketinget, der skal danne grundlag for den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. 

Og det sker efter lang tids forberedelsesarbejde foretaget af Vejdirektoratet. Et arbejde, der har været udsat for massiv kritik. Det skete senest, da den supplerende miljøkonsekvensvurdering blev sendt i høring i slutningen af december. 

Efterfølgende indløb der flere hundrede kritiske høringssvar både fra Miljøstyrelsen men også fra civile modstandere. 

- Der er jo en lang række negative konsekvenser for miljø og natur. Og konsekvenserne er ikke belyst ordentligt, lyder det fra Olof Jørgensen, der er jurist og offentlighedsrådgiver for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.

De mener ligesom Danmarks Naturfredningsforening, at man grundlæggende ikke kan stole på den miljøkonsekvensvurdering, der er lavet.

Og en del af deres kritik bakker Miljøstyrelsen op om. Miljøstyrelsens høringssvar påpeger i hvert fald flere problemer i rapporten. 

»Miljøstyrelsen kan derfor på det foreliggende grundlag ikke sikkert vurdere, om projektet kan gennemføres i overensstemmelse med paragraf 8 i bekendtgørelse nr. 797,« skriver styrelsen i deres høringssvar. 

Forkert proces

Det er en henvisning til den såkaldte indsatsbekendtgørelse, der forebygger forringelse af tilstanden i vand. Styrelsen er altså i deres høringssvar ikke sikre på, om den nye motorvej vil betyde en forringelse af vandkvaliteten.

Men Miljøstyrelsen selv har den seneste tid holdt flere møder med Vejdirektoratet, som står for hele projektet, og det giver anledning til at tro på, at projektet i sidste ende vil overholde gældende lovgivning.

- Det er jo i hvert fald det, der bliver arbejdet på fra Vejdirektoratets side, og vi påser, at det er tilfældet. Og ja, der er vi i fortsat dialog, kan jeg sige, og der er fortsat mulighed for projektændringer, siger Jane Hav, der er kontorchef i Hav og Miljø i Miljøstyrelsen.

Men trods den proces sætter Olof Jørgensen spørgsmålstegn ved hele projektet.

- Hele processen er forkert. Grundlæggende var det jo dumt, at man lavede en politisk aftale for 10 år siden om motorvej over Egholm, før man fik en grundig belysning af problemerne, siger han.

Thomas Danielsen (V) mener, linjeføringen over Egholm er den eneste rigtige løsning.
Thomas Danielsen (V) mener, linjeføringen over Egholm er den eneste rigtige løsning.

Men det er transportminister Thomas Danielsen (V) lodret uenig i. Han har flere gange slået fast, at Egholmlinjen er den rigtige løsning.

- Man kan jo i realiteten blive ved med at lave undersøgelser for nye linjeføringer, men jeg synes det er det eneste rigtige, at den løsning, som man står sammen om i hele Nordjylland, både kommunalt og regionalt, men også i et stort flertal i Folketinget, det er selvfølgelig den løsning, man så arbejder seriøst videre med, sagde transportministeren til TV2 Nord i december.

Men den udmelding møder ikke megen forståelse.

- Det, der er så dumt, det er, at det mest oplagte alternativ nægter man at undersøge, og det mest oplagte alternativ, det er et ekstra tunnelrør lige øst for Limfjordstunnelen, siger Olof Jørgensen, der bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening:

- Det er jo rigtig meget natur, som den gennemtrawler herigennem i den Egholmlinje, og det vil slet ikke være natur, der er på spil, nærmest slet ikke, ved at lave den østforbindelse, siger næstformanden for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg, Thorkild Kjeldsen

Se hele indslaget her:

I morgen bliver den anlægslov, der danner grundlag for den Tredje Limfjordsforbindelse fremlagt i Folketinget. Det sker efter lang tids forberedelse. Et arbejde, der er foretaget af Vejdirektoratet, men kritiseret fra flere sider. Senest da en ny såkaldt supplerende miljø-konsekvens-vurdering blev sendt i høring. Både miljøstyrelsen, flere hundrede civile modstandere og organisationer har sendt kritiske høringssvar.
Seneste nyt

fra Nordjylland