Mindre undervisning, risiko for lavere karakterer og aflyste studieture kan blive virkeligheden på de nordjyske gymnasier, hvis en storkonflikt bliver en realitet i april.

Karakterer, eksaminer og studieture i fare på nordjyske gymnasier

Mindre undervisning, risiko for lavere karakterer og aflyste studieture kan blive virkeligheden på de nordjyske gymnasier, hvis en storkonflikt bliver en realitet i april.

I 2.T på Aalborghus Gymnasium bliver der talt en hel del om strejke og lockout. Og med god grund: Hvis en reel storkonflikt bryder ud i løbet af april, kan det få afgørende konsekvenser for de studerende.

-Især med vores B-fag, hvis vi ikke læser nok på dem og der kommer en strejke. Så skal vi måske til eksamen og så ved vi ikke nok om det, vi skal op i, siger Astrid Kitchen, der går i 2.T på Aalborghus Gymnasium.

I 2.T er karakterer nemlig ikke uden betydning. Klassen er en såkaldt biotek-klasse, hvor flere drømmer om en karriere som for eksempel dyrlæge, psykolog eller læge. Studieretninger, hvor karaktergennemsnit er kendt for at spille en afgørende rolle.

-Vi kan så måske ikke få det snit, vi gerne vil have for at søge ind på den uddannelse, vi gerne vil have, konstaterer Christian Nedergaard, der også går i 2.T.

På nabogymnasiet i Hasseris bekymrer de sig også over udsigten til den første strejke blandt gymnasielærere siden efteråret 1969. Her er det studieturene, der hænger i en tynd tråd.

-Det er noget, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til, fortæller Catleen Bonderup, der går i 2.W på Hasseris Gymnasium.

Sammen med 30 klassekammerater skal hun efter planen på studietur til London i uge 15. Men en strejke og efterfølgende lockout kan sætte en effektiv stopper for de planer. For uden lærere, ingen studietur.

-Det er en faglig tur med fagligt indhold. Så naturligvis skal lærerne, der har forberedt turen, med, siger Anders Bach Jensen, rektor på Hasseris Gymnasium.

I alt ni 2.g-klasser fra Hasseris Gymnasium skal efter planen afsted på studietur. Men de risikerer altså at måtte aflyse turene – med økonomisk tab til følge.

-Jeg blev da mega ked af det til at starte med og tænkte: ’Nåh – hvad skal vi så?’ Vi ved jo ikke noget som helst. Det er jo totalt uklart, det hele, siger Isabella Brøgger-Andersen, der også går i 2.W.

Hvis storkonflikten bryder ud i starten af april, planlægger Hasseris Gymnasium erstatningsture for de ramte 2.g-klasser til efteråret. Ture, som skolen efter planen vil betale.

05:15

Både stat, regioner og kommuner har onsdag optrappet konflikten med fagforeningerne og har nu varslet lockout mod samlet set 440.000 offentligt ansatte.

Luk video