01:49

Det sværd fra middelalderen, som en rørlægger fandt i jorden i Algade i Aalborg, bliver lige nu renset på Aalborg Historiske Museum i overværelse af publikum.

Mange vil følge Nannas arbejde med at rense sværd

Det var lidt af en sensation, da et sværd fra middelalderen pludselig stak op af jorden i Algade midt i Aalborg i februar måned. Sværdet var ikke alene intakt, det var usædvanligt velbevaret, og nu kigger mange forbi for at se konservator Nanna Braunschweig Hansen arbejde med sværdet.

Lige nu er konservator Nanna Braunschweig Hansen fra Aalborg Historiske Museum i gang med et arbejde lidt ud over det sædvanlige: hun arbejder med særlige sværd, og i to dage vil det foregå foran publikum på Aalborg Historiske Museum. Tirsdag og onsdag op til påske sidder hun mellem kl. 11 og 15 og arbejder på sværdet i udstillingen på første sal.

Hele påsken udstilles sværdet så i en speciel sikkerhedsmontre. Helt ekstraordinært vælger Aalborg Historiske Museum at holde åbent påskedag og 2. påskedag, selv om museet normalt er lukket på søndage og mandage. Sværdet vil være udstillet frem til 1. juni, hvor det skal tilbage til Bevaringscenter Nord, så konservatorerne kan afslutte arbejdet med det. I februar kunne de ved den første afrensning af sværdets klinge konstatere, at der faktisk ser ud til at være spor efter en indskrift i sværdets blodrille.

- Vi kender til flere eksempler på indlagte bogstaver og tegn på sværdklinger fundet rundt omkring i Europa, men også fra danske fund kender vi til denne detalje. Der er i mange tilfælde tale om mestermærker, dvs. navnet eller logoet fra de våbensmedjer, som i sin tid producerede klingerne, lydet det fra Jens-Erik Møller fra Nordjyllands Historiske Museum.

I 800-1000 produceres der f.eks. talrige klinger med inskriptionen +VLFBERHT+, der har fungeret som et slags varemærke eller en typebetegnelse for disse klinger. I højmiddelalderen skifter tendensen dog mere til, at der nu bliver indlagt religiøse sætninger som f.eks. ”in nomine domini” eller længere vilkårlige forløb af bogstaver, som ikke giver nogen umiddelbar mening.

På sværdet fra Algade i Aalborg kan man se, at der har været indlagt en indskrift på adskillige centimeters længde, og på enkelte af tegnene er der oven i købet rester af et gyldent metal. Guld er der ikke tale om, men nok nærmere en kobberlegering. Det bliver utroligt spændende at se, hvad der står, når hele klingen er renset.

Det var rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, der først spottede sværdet i mulden under en kloakgravning i Aalborg, som blev overvåget af arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum.

Og her fik Kenneth Nielsen pludseligt meget travlt, for presse fra både ind- og udland ville høre mere om det sensationelle fund.  Det intakte og velbevarende sværd blev hurtigt dateret til middelalderen – nærmere bestemt 1300-tallet. Klingen, der stadig er skarp, er dobbeltægget og har en længde på 93 cm, mens hele sværdet er 112 cm langt.

Man kan kun gisne om, hvordan det er havnet i jorden lige der, men det kan for eksempel være sket under et militært angreb på Aalborg eller ved en træfning uden for byens vestlige vold engang i 1300-årene. Mere sikkert er det, at våbnet har tilhørt en adelsmand, for det at anskaffe sig et sværd i middelalderen var en yderst bekostelig affære, og kun krigereliten – som dengang bestod af adlen – har haft råd til at bære et sådant våben.

 

02:09

Et sværd fra 1300-tallet dukkede i går op i kloakudgravninger i Algade i Aalborg

Luk video