02:06

Moderne landbrug gør fuglelivet svært: Tre millioner fugle er forsvundet

Større marker og mindre vild natur har gennem de sidste 40 år betydet, at bestanden af vilde fugle er faldet markant.

Næsten tre millioner fugle er gennem de sidste 40 år forsvundet fra det åbne land i Danmark. Også i Nordjylland går bestanden af vilde fugle tilbage, og her i landsdelen forsøger landbruget og naturorganisationer sammen at finde en løsning på udfordringen.

På en mark ved Langholt ser og hører ornitolog Svend Erik Mikkelsen masser af fugle, men der er ikke så mange som engang.

- Det sted her, er et sted, hvor der altid har været lærker. Det er der stadig, men jeg ser og hører færre og færre, fortæller Svend Erik Mikkelsen.

- Viben er også en af de fugle, der er gået tilbage. Den var også her, og jeg ser dem stadig ind imellem, men jeg er ikke sikker på, de yngler her mere, fortæller Svend Erik Mikkelsen.

Tre millioner fugle er der forsvundet gennem de sidste 40 år, og gennem alle årene har Svend Erik Mikkelsen kigget efter dem. Han har oplevet, hvordan der er blevet færre og færre læbælter og blomstrende grøfter.

- De insekter, sommerfugle, edderkopper og bier, der har til i blomster og ved træer, bliver færre. Det går ud over agerhønen, det går ud over guldspurven, som også er trængt tilbage.

Landmænd vil gøre noget - planter blomster på markerne

De nordjyske landmænd forsøger at gøre noget ved problemet. I 2017 såede Landbo Nord, sammen med biavlere og ornitologer kilometervis af blomstrende faunastriber, der skal være til gavn for insekter og dyreliv. Og Landbo Nord vil gerne være med til at finde flere og nye løsninger, der kan hjælpe insekter, fugle og det øvrige dyreliv.

- Kunne man sætte sig sammen og få en snak om, hvad der skal til, hvor de skal ligge uden at genere, så kan man finde en løsning og på den måde kan vi måske henvende os til staten eller andre og få nogle midler til at gøre det endnu større og udbrede det endnu mere, lyder det fra Niels Vestergaard Salling, der er formand for Landbo Nord.

Svend Erik Mikkelsen er glad for, at landmændene er gået ind i problemstillingen. Han husker da der ikke var langt mellem træerne på markerne, og han håber, det kan blive sådan igen.

- Jeg kan sagtens forstå, det er besværligt for landmanden, der kører med nogle store maskiner, der så skal udenom træerne, men det betyder noget for biodiversiteten i landskabet. Læbælter er der heller ikke så mange af tilbage, men det kunne da være dejligt at se nogle af dem igen, siger Svend Erik Mikkelsen.

LandboNord vil i år gerne tilså op mod 100 kilometer landbrugsjord med faunastriber, der kan komme dyrelivet til gode.